ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

2015-2019 Yılları Arasında Merkezimize Başvuran Öğrencilere İlişkin Demografik Bilgiler

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 (MAYIS) EĞİTİM YILLARINDA

ADÜ GENÇ’ E BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1.Eğitim yıllarına göre cinsiyet dağılımı:
2015-2016
Eğitim öğretim yılı 2016-2017
Eğitim öğretim yılı 2017-2018
Eğitim öğretim yılı
2018-2019
Eğitim Yılı (mayıs)
Kız  100 129 134 106
Erkek  35 45 40 44
Toplam  135 174 174 150

2. öğrencilerin fakültelere ve sınıflara göre dağılım:
Atça Meslek Yüksekokulu     1
Aydın İktisat Fakültesi    23
Aydın Meslek Yüksekokulu   16
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 11
Aydın Sağlık Yüksekokulu                20
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  9
Çine Meslek Yüksekokulu   2
Didim Meslek Yüksekokulu   1
Diş Hekimliği Fakültesi    8 
Eğitim Fakültesi      155
Fen Edebiyat Fakültesi    169 
İletişim Fakültesi                  12
Koçarlı Meslek Yüksekokulu   4
Köşk Meslek Yüksekokulu   1
Mühendislik Fakültesi      46
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  26
Söke Meslek Yüksekokulu   2
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu                 3
Tıp Fakültesi     32
Turizm Fakültesi                  10
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2
Veteriner Fakültesi    13
Ziraat Fakültesi     16
Yabancı Diller Yüksekokulu   1
Sağlık bilimleri fakültesi    32
Enstitüler     8     

Sınıf Dağılımı:
Hazırlık   19
1. Sınıf    178
2. Sınıf   161
3. Sınıf   127
4. Sınıf   114
5. Sınıf   5
Yüksek lisans  17
Doktora                 4
3. Öğrencilerin merkezi nasıl öğrendiği:
     Cinsiyet Merkezi Nasıl Öğrendiği
Danışman-dersi Veren Kişi  Arkadaş Kendi
İsteği Broşür İnternet Oryantasyon
Kadın Eğitim
Yılı 2015-2016 31 30 7 3 0 26
  2016-2017 38 34 18 19 6 11
  2017-2018 33 32 27 21 2 18
  2018-2019 26 36 19 11 6 8
Erkek Eğitim
Yılı 2015-2016 10 6 7 4 0 8
  2016-2017 11 8 11 7 4 4
  2017-2018 8 6 15 5 1 5
  2018-2019 10 3 14 10 3 4
Total
Eğitim
Yılı 2015-2016 41 36 14 7 0 34
  2016-2017 49 42 29 26 10 15
  2017-2018 41 38 42 26 3 23
  2018-2019 36 39 33 21 9 12
Total 167 155 118 80 22 84

4. Önceden ruhsal durunu olan ve destek alan öğrenci  - psikiyatriye yönlendirme:
Başvuru yapan öğrencilerden 169 kız ve 66 erkek öğrencinin önceden ruhsal sorun olduğu tespit edilmiş olup 124 kişinin de hem buradaki görüşmelere davam etmesi hem de psikiyatrik destek alabilmesi için psikiyatri polikliniğine yönlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.

 

 

 


5. Sorunların cinsiyete göre dağılımı:
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
1. Kişilerarası İletişim Problemi 41 13 43 7 55 14 30 11
2. Karşı Cinsle Problem  31 9 21 9 26 6 9 6
3. Akademik Başarı Ders Bölüm Sıkıntı  51 25 28 10 22 12 21 11
4. Aile İçi Çatışma, Ebeveyn Problemi 27 6 28 9 32 7 21 11
5. Uyum Problemi
(Çevreye Ünv. Alışamama) 10 2 22 4 45 9 36 9
6. İletişim Sorunları 27 5 47 81 40 93 33 72
7. Stresle Başetme Yaşadığı Sorunlar   15 85 48 7 54 10 36 10
8. Psk. Anksiyete Tanısı  20 7 66 18 57 13 52 20
9. Psk Duygudurum Bzk Tanısı  41 13 48 8 57 15 32 13
10. Geçmiş Madde Kullanımı  0 0 0 1 0 1 0 2
11. Geçmiş Alkol Kullanımı  0 0 0 1 0 0 0 1
12. Öfke Kontrolü, Saldırganca Davranışlar, Kendine Zarar Verme   14 0 23 4 26 9 6 7
13. Uyku Problemi  20 10 19 2 17 3 11 4
14. Yakın Kayıp  6 2 5 2 4 0 4 3
15. Travmatik Yaşantılar   6 1 17 7 18 6 16 3
16. DEHB 12 2 10 0 8 2 4 3
17. OKB 10 3 8 5 12 5 13 4
18. Ekonomik Sıkıntılar   2 2 4 3 4 3 5 4
19. Geçmiş İntihar Girişimleri  4 1 4 0 8 2 6 1
20. İNTİHAR DÜŞÜNCELERİ  4 3 9 0 12 2 7 2
21. Kimlik Karmaşası  0 1 20 5 31 12 13 8
22. Sosyal Fobi  11 1 21 4 17 5 16 7
23. Sınav Kaygısı  14 2 12 4 17 1 12 6

*2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Eylül ayından itibaren 6 Şubat tarihine kadar 146 öğrencimize 280 seans psikolojik danışmanlık hizmeti verilmiştir. Başvuran öğrencilerin, veri girişleri akademik yılı bitiminde yapılmaktadır.