ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

2002-2007 Yılları Arası Merkezimize Başvuran Öğrencilere İlişkin Demografik Bilgiler

2002-2007 Yılları

V. MERKEZİMİZE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN YILLARA GÖRE YÜZDELİK DAĞILIMLARI

YIL KİŞİ YÜZDE
2002 58 % 11.4
2003 166 % 32.5
2004 86 %  16.9
2005 75 % 14.7
2006 121 % 23.7
2007 4 % 08
TOPLAM 510 % 100


2002-2007 YILLARI ARASINDA ADÜ-GENÇ’ TEN BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİLERİN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARA GÖRE DAĞILIMI
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL KİŞİ YÜZDE
Eğitim Fakültesi 69 %  13.5
Fen-Edebiyat Fakültesi 139 % 27.3
Nazilli İkt. ve İdr. Blm.Fak. 6 %  1.2
Tıp Fak. 19 %  3.7
Veterinerlik Fakültesi 22 %  4.3
Ziraat Fakültesi 44 % 8.6
ASYO 44 %  8.6
ASYMYO 17 %  2.8
BESYO 13 %  2.5
Turizm Otelcilik MYO 5 %  1
AYMYO 80 % 15.7
Çine MYO 14 % 2.7
Karacasu MYO 5 %  1
Kuyucak MYO 9 % 1.8
Nazilli MYO 3 %  06
Söke MYO 4 %  08
Sultanhisar MYO 9 %  1.8
Yenipazar MYO 2 %  04
Fen Bilimleri Ens. 4 %  08
Sosyal Bilimler Ens.  2 %  04
Belirtilmemiş 3 %  06
TOPLAM 510 %100
* ADÜ-Genç’ten bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti alan öğrencilerin %56.5’inin merkez kampüsü alanındaki fakülte ve yüksekokullarda eğitim aldıkları görülmektedir.

 

2002-2007 YILLARI ARASINDA ADÜ-GENÇ’ TEN BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELİŞ ŞEKLİ
GELİŞ ŞEKLİ KİŞİ YÜZDE
Kendiliğinden 292 %  57.3
Arkadaş Tavsiyesi 89 % 17.5
Hoca tavsiyesi 92 % 18
Psikiyatri Kliniği Yönlendirmesi 3 %  06
Yurt Müdürü 1 %  02
Ailenin İsteği 2 %  04
Kendiliğinden+ Arkadaş Tavsiyesi 10 %  2
Kendiliğinden+ Hoca tavsiyesi 9 % 1.8
Kendiliğinden+ Psikiyatri Kliniği Yönlendirmesi 1 %  02
Arkadaş Tavsiyesi+ Hoca tavsiyesi 5 %  1
Arkadaş Tavsiyesi+ Psikiyatri Kliniği Yönlendirmesi 1 %  02
Kendiliğinden+ Arkadaş Tavsiyesi+ Hoca tavsiyesi 1 %  02
Belirtilmemiş 4 %  08
TOPLAM 510 % 100


2002-2007 YILLARI ARASINDA ADÜ-GENÇ’ TEN BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU SEBEPLERİNE GÖRE DAĞILIMI
BAŞVURU NEDENİ KİŞİ SAYI
Kişilerarası ilişkiler 87 % 17.1
Karşı cinsle ilişkiler 50 %  9.8
Depresif Belirtiler 44 %  8. 6
Ders çalışma, akademik sorunlar 41 %   8
Ailevi problemler 30 % 5.9
Uyum Güçlüğü 29 % 5.7
Öfke Denetimi 13 % 2.5
Kendini ifade etme, iletişim zorlukları 11 % 2.2
Diğer ** 201 % 35.5
Belirtilmemiş 34 % 6.7
TOPLAM 510 % 100
** Örneklemin % 35. 5 ‘ini oluşturan başvuru nedenleri arasında yeme bozuklukları, sınav kaygısı, uyku sorunları, ergenlik problemleri, anksiyete bozuklukları, yakınların kaybı, performans anksiyetesi, kendine güvensizlik, karar alma, fobiler, cinsel kimlik karmaşası, kekemelik, alkol bağımlılığı, ergenlik sorunları, düşük benlik saygısı, stres verici yaşam olayları, konuşma bozuklukları, intihar girişimi, psikotik belirtiler, travmatik yaşam olayları,  kendini tanıma isteği,  gelecek kaygısı gibi sorunlar (% 02 -3 arasında )yer almaktadır.
2002-2007 YILLARI ARASINDA ADÜ-GENÇ’TEN BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PSİKİYATRİK TANILARINA GÖRE DAĞILIMI
PSİKİYATRİK TANI KİŞİ YÜZDE
Tanı Yok 417 %  81.8
Majör Depresyon 27 %  5.3
Sosyal Fobi 11 %  2.2
Panik atak 12 % 2.4
Alkolizm 5 %  1
İntihar Teşebbüsü 5 %  1
Diğer 33 %  3
TOPLAM                         510 % 100


2002-2007 YILLARI ARASINDAKİ BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN SEANS SAYISINA GÖRE DAĞILIMI
SEANS SAYISI KİŞİ YÜZDE
Tek Oturum 247 % 48.4
2 112 %  22
3 77 %  15.1
4 22 % 4.3
5 23 %  4.5
6 10 %  2
7 5 %  1
8 10 %  2
9 2 %  1
10 6 %  1.2
12 1 %  02
TOPLAM 510 %  100


2002-2007 YILLARI ARASINDA BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ İLE BİRLİKTE İLAÇ TEDAVİ Sİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI
İLAÇ YARDIMI KİŞİ YÜZDE
Alan 74 % 14.5
Almayan 436 % 85.5
TOPLAM 510 % 100

ADÜ-GENÇ’ TEN BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN DEMOGRAFİK BİLGİLER

2002-2007 yılları arasında ADÜ-Genç’ten bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti alan öğrencilerin;
341 (%  66.9)’i kadın, 166  (32.7)’sı erkektir.
483 (%  94.7)’ sinin medeni durumu bekârdır.
220 (% 43.1) kişi ev arkadaşları ile 158 kişi (% 31) yurtta, 88 kişi (% 17.3) kişi ise ailesi ile yaşamaktadır.
301 kişi  (59) sosyo-ekonomik düzeyini orta, 93 kişi (% 18.2) üst, 51 kişi (%10) alt olarak algılamaktadır.

ADÜ-GENÇ’ TEN BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİLERİN RUH SAĞLIĞINA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

ALIŞKANLIKLAR:
Alkol: 38  (% 7.5) kişi düzenli olarak alkol almaktadır. 2 kişi düzenli olarak alkol almayı bırakmıştır. 466 (%91.4) kişinin alkol alma alışkanlığı yoktur.
Sigara: 200 (%39.2) kişinin sigara alışkanlığı vardır. 300 (%58.8) kişi sigara kullanmamaktadır. 2 kişi sigara içmeyi bırakmıştır.
Psikiyatrik Yardım: 137 (%26.5) kişi daha önce psikiyatrik yardım almıştır.

ADÜ-GENÇ’ TEN BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNE İLİŞKİN DEMOGRAFİK BİLGİLER

Annelerin;
257 ( % 50.4)’ü ilkokul mezunu, 365 (%71.6)’i ev hanımıdır.
Babaların;
220 (% 43.1)’si ilkokul mezunu, 167 (% 32.7)’si emekli, 58  (%11.4)’i işçi, 44 (%11.4) ‘ü çiftçidir.