ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

İntihara Meyilli Öğrenciler İçin Ne Yapabiliriz Konferansımız

Üniversitemiz Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezimiz(ADÜ-GENÇ)  tarafından öğretim üyelerimize yönelik olarak, 13 Ocak Pazartesi günü Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda, Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi “İntihara Meyilli Öğrenciler İçin Ne Yapabiliriz” konulu konferansı gerçekleştirildi.
Prof.Dr.Mehmet ESKİN; intihar davranışlarına açıklık getirerek; intihar düşünceleri, intihar planları, intihar girişimleri, intihar ölümleri üzerine açıklayıcı bilgiler vermiştir.
İntiharı düşünen insanların ortak özelliklerinin; amaçlarının bir çözüm arayışı olduğunu, hedeflerinin bilinci sonlandırmak olduğunu, duygularının çaresizlik/umutsuzluk olduğunu, intihara karşı tutumun çelişkili (ambivalen),ortak kişilerarası tepkilerinin dolaylı veya doğrudan iletim olduğunu ve ortak tepkilerinin kaçma olduğunu, bilişsel özelliklerinde ise daralma olduğunu belirtti.
Yanlış bilinenler olarak: insanlar bir uyarıda bulunmaksızın aniden intihar ederler, kendini öldürmekten bahseden ve tehditte bulunanlar intihar etmez, kararlı birini hiçbir şey kendini öldürmekten vazgeçiremez, sadece akıl hastalığı olan insanlar intihar eder, intihar davranışı soyaçekimle geçer, sadece bir tip insan intihar eder, depresyonlu biriyle intiharı konuşmak kişiyi intihara yönlendirir gibi yargıların olduğunu belirtti.
İnsanların intihar etme nedenleri olarak; psikolojik rahatsızlıklar (duygu durum bozuklukları, anksiyete, şizofreni), başlarına gelen kötü olaylar, farklı olma, dışlanma, maddi yetersizlikler, ilişki sorunları, haksızlığa uğrama, akademik başarısızlık, yardım isteyememe, sevgisizlik, ilgisizlik, yalnızlık, hoşgörüsüzlük, alkol ve madde kötüye kullanımı olduğunu ifade etti.
İntihara meyilli öğrenciyi tanımamıza yardımcı olacak açıklamalarda bulundu. Bunların; İntihara meyilli öğrencilerin bazı uyarı sinyalleri verdiğini, bunların; İntihar meylinin olup olmadığını anlayabileceğimiz dört özellik olduğunu belirtti. Bu özellikler;  1-Durumsal: stresli veya travmatik olaylar,2-Depresif duygulanım: duygularda (ani) değişim, odaklanma dorunu, içe kapanma, kolay ajite olma, ağlama, üzgün görünme, değersizlik duyguları, madde kötüye kullanımı, 3-Sözel sinyaller: doğrudan veya dolaylı, sözel veya yazılı olarak (örneğin sınav veya ödev kağıtlarına yazarak),4-Davranışlar: kişisel eşyalarını başkalarına verme, intihar notu yazma, intihar için malzeme edinme, üyesi olduğu yerlerden aniden ayrılma vb özelliklerin var olduğunu belirtti. İki düzeyde de tehlikeyi unutmamamızı, çoğu insanın bazı zamanlarda kendini üzgün, sinirli ve kederli hissedebileceğini, fakat bunların uzun bir süre devam etmesi durumunda ise; sorun veya sıkıntının var olduğunun belirtisi olduğunu bildirdi.
Net uyarı sinyallerinin olması durumunda ise; sakin olup, kampüste isek güvenliğe haber verilmesini, kampüste değilsek polisin aranması gerektiğini ve bu durumdan bölüm başkanının haberdar edilmesi gerektiğini belirtti.
Neler yapılması ve neler yapılmaması konularına değinerek, Yapılması gerekenlerin; öğrencinin duygularını ciddiye aldığının gösterilmesini, amacımızın gerçekten yardım etmek olduğunun anlatılmasını, dikkatlice dinlenilmesini ve empati yapılmasını, yardımla iyi olacağı belirtilerek moral verilmesini, yardım gelene kadar veya tehlike geçene kadar öğrencinin yanında kalınması gerektiğini belirtti. Yapılmaması gerekenlerin ise; öğrenciyle konu hakkında tartışmaya girilmemesini, intihar etme konusundaki öğrencinin nedenlerini anlamaya çalışmak, tartışmaya girmek, öğrencinin düşünce ve duygularını hafife alan tepkiler vermek, öğrencinin üzüntüsünü azımsamak olduğunu belirtmiştir.