ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kitaplar

TÜRKİYE’DE GENÇLİK (Ne Biliyoruz? Ne Bilmiyoruz?)
TÜRKİYE’DE GENÇLİK (Ne Biliyoruz? Ne Bilmiyoruz?)
ADÜ-GENÇ çatısı altındaki öğretim üyelerinin editörlüğünde bir “Türkiye’de Gençlik” kitabı Ocak ayında yayınlandı. Kitap, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 38 akademisyenin gençlik konusunda Türkiye’de farklı konularda yapılmış çalışmaları gözden geçirdikleri toplam 28 bölümden oluşuyor. Kitaptaki bölümler Türkiye’de gençlik döneminde gelişimin yönleri, toplumsal süreçler, ruhsal sorunlar ve genel değerlendirme ve sonuç başlıkları altında ele alınıyor. Kitapta 13-15 Kasım 2008 tarihleri arasında ADÜ Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADÜ-GENÇ) ve Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından düzenlenen 13. ERGEN GÜNLERİ KONGRESİ’nde sunulan bildiriler de genişletilmiş şekilde yer alıyor.
Editörlüğü ADÜ-GENÇ Müdürü Prof.Dr.Mehmet ESKİN, ADÜ-GENÇ Araştırma-Planlama Birim Sorumlusu Prof.Dr.Çiğdem DEREBOY, ADÜ-GENÇ Müdür Yardımcısı Doç.Dr.Hacer HARLAK ve Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı ve ADÜ-GENÇ Üyesi Prof.Dr.Ferhan DEREBOY tarafından yapılan Türkiye’de Gençlik: Ne biliyoruz Ne Bilmiyoruz?, akademik olduğu kadar konu ile ilgilenen genel okuyucuya da hitap ediyor.