ADÜ Menü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Sosyal-Kültürel Hizmetler Birimi

Amaç:
            Başta Üniversitenin öğrencileri olmak üzere, gençlerin yaşadıkları ruhsal ve/veya sosyal sorunların anlaşılması, çözümü ve/veya tedavisine yönelik uygulamalarda bulunmak, gerekirse bu tür uygulamalarda kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
            Ulusal ya da uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının gereksinim buldukları inceleme ve araştırmaları yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
            Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.
            Sosyal Kültürel Hizmetler Birim Sorumlusu ADÜ-GENÇ ' i temsilen Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu üyesi olarak görevli olduğundan dolayı, belirtilen amaçların çözümü konusu işbirliği ile ele alınmaktadır.Birim Sorumlusu Doç.Dr.Nermin ÖNER KORUKLU