ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Zootekni Anabilim Dalı

Araştırma

Proje No: VTF-06020

Proje Adı: Effects of Different Withdrawals on Performance and Fecal Contamination of Carcass in Broiler Chickens.

Proje Yürütücüsü: M. Kenan TÜRKYILMAZ

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-08002

Proje Adı: Ekstansif koşullarda yetiştirilen kıl keçilerinin kesim, karkas ve et kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma (An investigation on determination of slaughter, carcass and meat quality characteristics of Hair goats reared under extensive conditions).

Proje YürütücüsüH. Değer ORAL TOPLU

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: SAE-08023

Proje Adı: Denizli tavuklarında yetiştirme parametreleri, parametreler arası fenotipik korelasyonlar ile kafes pozisyonu ve yoğunluğunun yumurtlama döneminde stres algılama ve performansa etkisi (Breeding parameters, phenotypic correlations among parameters with the effects of cage position and stocking density on stress and performance in the laying period Denizli chickens).

Proje Yürütücüsü: Ahmet NAZLIGÜL          

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No:VTF-10007

Proje Adı: Akut gürültünün broylerlerde korku ve stres oluşumu ile bazı kan parametreleri üzerine etkileri  (The Effects of Acute Noise on Fear and Some Stress Parameters in Broilers). 

Proje Yürütücüsü: M. Kenan TÜRKYILMAZ

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-10012

Proje Adı: Bireysel Kulübelerde Barındırılan Holştayn Buzağıların Yaşama Gücü, Serum İmmunglobulin Düzeyleri ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Bir Araştırma

Proje Yürütücüsü: H. Erbay BARDAKÇIOĞLU

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-12004

Proje Adı: Aydınlatma programı ve erken dönem yem kısıtlamasının etlik piliçlerde performans, karkas, et kalite özellikleri ve bazı stres parametreleri üzerinde etkileri (The Effects of Lighting Programme and Early Period Feed Restriction on Performance, Carcass, Meat Quality Traits and Some Stress Parameters in Broilers). 

Proje YürütücüsüH. Değer ORAL TOPLU

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-12007

Proje Adı: Etlik piliçlerde kesim öncesi askıda bekletme süresinin korku, stres, bazı kan parametreleri, et kalitesi ve davranış üzerine etkileri  (The Effects of Preslaughter Shackling on Fear, Stress, Some Blood Parameters, Meat Quality and  Behavioural Traits in Broilers). 

Proje Yürütücüsü: Evrim DERELİ FİDAN

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-12021

Proje Adı: Etlik piliçlerde refah kriteri olarak bacak sağlığı, korku ve stres parametreleri üzerine aydınlatma, yerleşim sıklığı ve tünek kullanımının etkisi. (The Effects of Lighting, Stocking Density and The Use of Perch on Leg Health, Fear and Stress Parameters as Welfare Criteria in Broilers). 

Proje Yürütücüsü: Ahmet NAZLIGÜL

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-15040

Proje Adı: Laktasyondaki Holştayn İneklerde Canlı Ağırlık ve Beden Kondisyon Skorunun Sayısal Görüntü Analizi Yöntemi ile Belirlenebilirliği

Proje YürütücüsüH. Erbay BARDAKÇIOĞLU

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-17005

Proje Adı: Broylerlerde soğutulmuş tünek kullanımının uygulanabilirliği üzerine bir araştırma

Proje YürütücüsüM. Kenan TÜRKYILMAZ

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-17006

Proje Adı: IPARD programının Aydın ili hayvancılığı üzerine etkileri

Proje YürütücüsüM. Kenan TÜRKYILMAZ

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-17015

Proje Adı: Etlik piliçlerde hareketliliğin arttırılması ve erken dönem canlı ağırlık artışının sınırlandırılmasının bazı refah parametreleri, kemik özellikleri ve performans üzerine etkileri

Proje Yürütücüsü: Solmaz KARAARSLAN

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-17027

Proje Adı: Etlik piliçlerde yem kısıtlamasının göğüs etinde beyaz çizgilenme ve odunsu göğüs miyopatileri oluşumu, et kalite, performans ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri

Proje YürütücüsüH. Değer ORAL TOPLU

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-17047

Proje Adı: Holştayn ırkı sığırlarda gübre ve kum altlık kullanımının bazı refah ve davranış özellikleri üzerine etkileri

Proje YürütücüsüEvrim DERELİ FİDAN

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-17053

Proje Adı: Sıcak havalarda soğutulmuş tünek kullanımı ve altlık kalınlığının etlik piliçlerde performans, karkas özellikleri ve refah durumu üzerine etkileri

Proje YürütücüsüEvrim DERELİ FİDAN

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-19035

Proje Adı: Etlik Piliçlerde Işık Şiddeti ve Tünek Kullanımının Performans, Karkas, Refah Durumu ve Bazı Davranış Parametreleri Üzerine Etkileri

Proje YürütücüsüEvrim DERELİ FİDAN

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Proje No: VTF-20009

Proje Adı: Etlik piliçlerde farklı altlık materyallerinin performans, et kalite, bazı davranış ve refah parametreleri üzerine etkileri

Proje YürütücüsüMehmet KAYA

Destekleyen Kuruluş: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi