ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Zootekni Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Zootekni temel olarak hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı konularını kapsayan bir bilim dalıdır. Çiftlik hayvanlarında, kedi ve köpeklerde, deney/laboratuvar hayvanlarında bakım yönetim uygulamaları, üretim sistemleri, yeni genotiplerin meydana getirilmesi, gıda güvenliği ve biyogüvenlik, hayvan refahı, ürün kalite yönetimi, sürü yönetimi ve sağlığı, genetik ve hayvancılıkta biyoteknoloji uygulamaları konularında gerek lisans-lisansüstü öğrencilere  eğitim vermekte, gerekse bilimsel çalışmalar yürütmektedir.

Anabilim Dalının amaçları arasında, öğrencilere uluslararası standartlarda eğitim-öğretim vermek, Zootekni bilim alanı ile ilgili tüm konularda araştırma ve yorum yapabilme yeteneğini kazandırmak, hayvancılık alanında yetkin, çağdaş, sürekli eğitim çalışmalarını benimsemiş hekimler olarak yetiştirmek gelmektedir.

Anabilim Dalında lisans ve lisanüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim verilmektedir. Lisans eğitiminde anabilim dalının zorunlu dersleri VET-104 Biyoistatistik, VET-110 Genetik, VET-210 Zootekni I, VET-211 Hayvan Davranışları ve Refahı, VET-215 Barınak ve Üretim Hijyeni,  VET-315 Zootekni II, VET-319 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği, VET-413 Hayvan Islahı; seçmeli dersleri ise VET-142 Deney Hayvanları Yetiştiriciliğinde Temel Prensipler ve VET-234 Kedi-Köpek Yetiştiriciliği'dir.

     Anabilim Dalı akademik kadrosunda üçü profesör, ikisi doçent, biri doktor öğretim üyesi olmak üzere altı öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır.