ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Viroloji Anabilim Dalı

Eğitim-Öğretim

Lisans Dersi Viroloji

 

Viroloji dersi, genel ve özel viroloji olarak iki bölümde anlatılmaktadır.

Genel viroloji  kapsamında, virusların genel özellikleri, virusların çoğalması, virus-konakçı ilişkileri, virus enfeksiyonlarında patogenez, viral hastalıkların epidemiyolojisi, virusların sınıflandırılması, antiviral ajanlar, virusların genetiği, virolojik çalışmalarda kullanılan invivo ve invitro sistemler, virolojik çalışmalar amacıyla örnekleme, viruslarda enfeksiyözite güç tayini, viral enfeksiyonlarda tanı ve identifikasyon yöntemleri teorik ve pratiğe yönelik olarak verilmektedir.

Özel viroloji bölümünde ise, veteriner hekimlik alanında önemli viral enfeksiyonların etiyolojisi, epidemiyolojisi, patogenezi, kliniği, patolojisi, kontrol ve mücadele yöntemleri öğretilmektedir. Ayrıca, gerek meslek hastalığı, gerekse halk sağlığı yönünden önem taşıyan viral zoonozlar hakkında bilgi verilmektedir.