ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Viroloji Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Anabilim Dalı Hakkında...

 

Viroloji, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinden 2006 yılında ayrılmış, Anabilim Dalı olarak, gerek eğitim-öğretim, gerekse bilimsel anlamda yeni bir yapılanma içerisine girmiştir. 

Genç Anabilim Dalımız, iki öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir.

Anabilim Dalımız,  2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü  dahilinde de Viroloji Anabilim Dalı yüksek lisans programı kapsamında  hizmet vermeye başlamıştır.

Hayvanların sağlıklı olarak yetiştirilebilmesi ve en yüksek verimin elde edilebilmesi için, enfeksiyöz hastalıklardan korunma, özellikle viral hastalıklar yönünden sürekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. Yine, hayvan ve insan sağlığının korunması için gerekli teknolojilerin en iyi düzeye getirilmesi, viral hastalıklarla ilgili mücadele yöntemlerinin araştırılıp geliştirilmesi, çağımızın gerekliliklerindendir. Viral hastalıkların tanısı, patogenezi ve bu hastalıklardan kaynaklanan ekonomik kayıpların yanında, epidemiyolojik durumlarının araştırılması, mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi Anabilim Dalımızın temel hedeflerindendir.

Anabilim Dalımızda lisans düzeyinde verilen viroloji dersinde, virusların  etiyolojik özellikleri, viral hastalıkların epidemiyolojisi, teşhis yöntemleri, enfeksiyonların patogenezi ile kontrol ve eradikasyon yöntemleri konuları verilmektedir.

İletişim:

Tel: +90 256 2470700 (311)

Faks (Dekanlık): +90 256 2470720