ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

GENEL BİLGİLER

Bu disiplinde okutulan dersler gerek sivil gerekse askeri veteriner okullarında önceleri “emraz-ı dahilliye (iç hastalıkları) ve ensaç (histoloji)” konuları içinde öğrenciye verilmiştir. Askeri okulda 1905’den itibaren iç hastalıkları muallimi Mehmet Nuri Ural patoloji derslerini de vermeğe başlamış, 1913-1921 arası dersleri “ensaç” ile birlikte A. Şevki Akçay okutmuştur. Sivil Veteriner Okulunda ise 1908-1911 arası Osman Nuri Eralp patoloji dersleri vermiş, 1911-1921 arası bu dersin muallimliğini Armenak yapmıştır. 1933’de Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulunca Baytar Fakültesinde şekillenen “Patolojik Anatomi Enstitüsü” 1.12.1933 günü öğretim ve eğitime başladı. Patolojik Anatomi Enstitüsü 1952 yılında, Patolojik Anatomi ile Umumî ve Tecrübî Patoloji Kürsüleri olarak iki ayrı bölüme ayrılmış ve Patolojik Anatomi Kürsüsü Profesörlüğüne Ord. Prof. Dr. Şevki AKÇAY, Umumî ve Tecrübî Patoloji Kürsüsü Profesörlüğüne ise Prof. Dr. Enver SENGİR atanmıştır. Doç Dr. A.Mahir PAMUKÇU, Asistan Hüseyin Kerim URMAN ve Asistan Mehmet ALİBAŞOĞLU Patolojik Anatomi Kürsüsü ve Satı BARAN Umumî ve Tecrübî Patoloji Kürsüsü kadrosunu oluşturmuşlardır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği yapılan düzenleme sonucu 1982 yılında iki kürsü Patoloji Anabilim Dalı adı altında birleştirilmiş ve Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. H. Kerim URMAN atanmıştır.

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nın tarihi 1992 yılında fakültenin kurulumu ile başlamış ve Anabilim Dalı başkanlığına 1996 yılında Yrd. Doç. Dr. Serap Birincioğlu atanmıştır. Daha sonra Anabilim Dalı Başkanlığını 1998 yılından itibaren de Prof. Dr. Nursal Metin devralmış ve halen aynı görevi yürütmektedir. Patoloji Anabilim Dalı’nın işlevi, hayvan sahiplerince elden getirilen veya Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri tarafından gönderilen ölü hayvanlar, bunlara ait iç organlar, aborte yavrular, tümöral biyopsi materyalleri ve benzeri marazi maddeleri makroskobik ve mikroskobik yönden incelenerek, ölüm nedeni ile hastalıkların tanısını ortaya koymaktır.

Kısaca, hayvan sahiplerine, klinik bilimlere ve ülke hayvancılığına katkı sağlayan, hastalıkların tanı ve tedavisi aşamasına yardımcı olmaya çalışan bir Anabilim Dalı konumundadır. Patoloji Anabilim Dalı’nda, evcil memeli, kanatlı, ekzotik, balık ve laboratuar hayvanları hastalıklarının tanısında rutin patoloji laboratuarı kullanılmakta ve gerektiğinde immunohistokimyasal yöntemlerle tanıya gidilmektedir.