ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Parazitoloji Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Evcil memeli hayvanlar, kanatlılar, laboratuvar hayvanları, arı ve su ürünlerinin helmint, protozoon ve artropod enfeksiyonlarının klinik ve laboratuvar tanısı, yaşam siklusu, sınıflandırması ve tedavisi ile ilgili bilgiler verilmekte ve uygulamaları yaptırılmaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Parazitoloji Anabilimdalı'nda Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur.  

Parazitoloji Anabilim Dalı'nda bir rutin teşhis laboratuvarı, bir doku kültürü ve moleküler teşhis laboratuvarı, kene ünitesi ve deney hayvanları ünitesi bulunmaktadır. Anabilim dalı bünyesinde birçok parazitler hastalığın teşhisi bu laboratuvarlarda Döner Sermaye Ücretleri tablosunda belirtilen fiyatlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, anabilim dalımızda önemli paraziter hastalıklar konusunda, Tübitak, Avrupa Birliği Projesi (PiroVac, Leap-Agri) ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri'nden destekli çeşitli bilimsel araştırmalar yürütülmektedir. 

Parazitoloji Anabilim Dalı'nda altı Profesör, bir Doçent, bir Dr. Öğretim Üyesi, bir Arş. Gör. Dr. görev yapmaktadır. Anabilim Dalı Başkanlığı'nı Prof.Dr. Hasan EREN yürütmektedir.