ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Parazitoloji Anabilim Dalı

Projeler

Son üç yıl içinde biten ve halen yürütülen projeler (2021-2018) (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, ADÜ-BAP)

 

1- Batı Ege Bölgesinde yaşayan kedilerde Babesia spp. türlerinin yaygınlığının araştırılması

 

Proje Yürütücüsü: Arş. Gör. Dr. Metin Pekağırbaş

Araştırmacılar: Prof. Tülin Karagenç, Prof. Dr Hasan Eren, Doç. Dr. Serkan Bakırcı, Doç. Dr. Hüseyin Bilgin Bilgiç, Dr. Öğr. Üyesi Selin Hacılarlıoğlu

Destekleyen Kurum: ADÜ BAP-2021

 

2- Theileria annulata’nın Immunojenik Yüzey Antijenlerinin Genetik Çeşitlilik ve Antijenik Değişkenliğinin Karşılaştırmalı Analizi; Tropikal Theileriosise Karşı Hibrit Bir Aşı Prototipinin Tasarlanması Için Tunus ve Türkiye'deki Parazit Popülasyonlarından B-Hücre Aday Epitoplarının Tanımlanması

 

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hüseyin Bilgin Bilgiç

Araştımacılar: Prof. Dr. Tülin Karagenç, Doç. Dr. Serkan Bakırcı, Dr. Öğr. Üyesi Selin Hacılarlıoğlu, Arş. Gör. Dr. Metin Pekağırbaş

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK-2020

 

3- Ecosmart Alternative Control Strategies Against Theileria annulata and its Tick Vectors

 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Tülin Karagenç

Araştırmacılar: Doç. Dr. Hüseyin Bilgin Bilgiç, Doç. Dr. Serkan Bakırcı, Dr. Öğr. Üyesi Selin Hacılarlıoğlu, Arş. Gör. Dr. Metin Pekağırbaş

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK-Leap Agri-2019

 

4- Hyalomma excavatumve Hyalomma marginatumTürü Kenelerin in Vitro Beslenmesi

 

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Serkan Bakırcı

Araştırmacılar: Prof. Tülin Karagenç, Doç. Dr. Serkan Bakırcı, Doç. Dr. Hüseyin Bilgin Bilgiç, Dr. Öğr. Üyesi Selin Hacılarlıoğlu

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK-2018

 

5- Ege Bölgesi’ndeki Atlarda Anaplasma phagocytophilumVarlığının Araştırılması

 

Proje Yürütücüsü: Prof. Tülin Karagenç

Araştırmacılar: Hasan Toker

Destekleyen Kurum: ADÜ-BAP-2019

 

6- Muğla Yöresi Köpeklerinde Leishmania Türlerinin Moleküler ve Serolojik Olarak Belirlenmesi

 

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Serkan Bakırcı

Araştırmacılar: Ali Dinç Topçuoğlu

Destekleyen Kurum: ADÜ-BAP-2018