ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Parazitoloji Anabilim Dalı

Laboratuvar Analizleri ve Ücretleri

 

Parazitoloji Anabilim Dalında Yapılan Analizler ve 2021 Yılı Döner Sermaye Ücretleri

 

TEST GRUP LİSTESİ

TEST GRUBU

Muayene Ücreti

PZR 001

Dışkı-Flotasyon

25

PZR 002

Dışkı-Sedimentasyon

25

PZR 003

Dışkı-Baerman Wetzel

30

PZR 004

Dışkı-Boyama

30

PZR 005

Dışkı Kültivasyon

60

PZR 006

Dışkı PCR Cryptosporidium

95

PZR 007

Dışkı PCR Echinococcus

95

PZR 008

Dışkı PCR Askarid

95

PZR 009

Kan- Modifiye Knott Testi-Dirofilaria

30

PZR 010

Kan-Kalın Damla

25

PZR 011

Kan-İnce Yayma (Giemsa)

30

PZR 012

Kan PCR-Babesia

95

PZR 013

Kan PCR-Theileria

95

PZR 014

Kan PCR-Leishmania

95

PZR 015

Kan PCR-Ehrlichia

95

PZR 016

Kan PCR-Anaplasma

95

PZR 017

Kan PCR-Plasmodium

95

PZR 018

Kan Serolojik Metot- Babesia

75

PZR 019

Kan Serolojik Metot-Theileria

75

PZR 020

Kan Serolojik Metot-Leishmania

75

PZR 021

Kan Serolojik Metot- Neospora

75

PZR 022

Kan Serolojik Metot- Toxoplasma

75

PZR 023

Kan Kültivasyon-Theileria (in vitro)

275

PZR 024

Kan Kültivasyon-Babesia (in vitro)

275

PZR 025

Doku Kültivasyon- Toxoplasma (in vivo)

275

PZR 026

Biyopsi materyali Kültivasyon- Leishmania (in vitro)

275

PZR 027

Kene identifikasyonu

25

PZR 028

İnsect identifikasyonu

25

PZR 029

Akar identifikasyonu

25

PZR 030

Helmint identifikasyonu

60

PZR 031

Organ Muayenesi

40

PZR 032

Deri Kazıntısı

30

PZR 033

Arılarda Parazit Teşhisi

60

PZR 034

Arılarda Yavru Çürüklüğü Teşhisi

90

PZR 035

Çiftlik Hayvanlarında Paraziter Sürü Muayenesi

550

PZR 036

Kedi Köpeklerde Paraziter Zoonoz Muayenesi

850

PZR 037

Firma ya da Kuruluşlara Öğretim üyesi Düzeyinde eğitim semineri ya da konferans duyumu

550

PZR 038

Vakaya Yönelik rapor

175

PZR 039

Ticari işletmelere Yönelik Parazitolojik Rapor Düzenleme

550

PZR 040

Adli Durumlarda Parazitolojik Rapor Düzenleme 

325