ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Lisans Dersleri

Genel Mikrobiyoloji

Özel Mikrobiyoloji I-II

İmmunuloji-Seroloji

Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Epidemiyoloji

Klinik Laboratuvar Tanı

Mikrobiyolojide Biyoteknoloji

Bakteriyel Balık Patojenleri ve İdentifikasyonu