ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Misyonumuz

* Hayvanlarda infeksiyon hastalıklarının epidemiyolojileri, etyolojileri, laboratuvar tanıları ve sağaltımı amacıyla, her türlü girişimde bulunabilecek teorik - pratik bilgi ve yeteneğe sahip,

 

 

* Bakteriyel ve viral zoonozlar konusunda bilgili, halk sağlığı bilinci gelişmiş, koruyucu hekimlik ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan, teknolojik gelişmeleri takip edebilen,

 

 

* Bilimsel ve çağdaş eğitim almış, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Veteriner Hekimler yetiştirerek,

 

 

*Çağdaş bilimsel araştırmalar  üretebilmek ve önemli mikrobiyel hastalıklara karşı koruma-kontrol stratejileri geliştirebilmektir.

 

       

Vizyonumuz

* Veteriner mikrobiyoloji alanında tam donanıma sahip, bilim ve teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek nitelikte eğitim veren, uzmanlar yetiştiren, bilimsel ve ekonomik değeri olan araştırmalar yapan çağdaş bir Anabilim Dalı olmaktır.

       

Tarihçemiz

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü içerisinde 1994 yılında kurulmuştur. 2006 yılında ise Bölüm sayısının 5’e çıkmasıyla Mikrobiyoloji Anabilim  Dalı Klinik Öncesi Bilimler Bölümü’ne bağlanmıştır.

Anabilim Dalı Başkanlığını Prof. Dr. Süheyla TÜRKYILMAZ yürütmektedir.

Anabilim dalımızda şu an 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca 28 doktora öğrencisi ve 12 yüksek lisans öğrencisi halen öğrenimine devam etmektedir.