ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

Uygulama Olanakları

Araştırmaya Yönelik Donanım

 
 • Araştırma Mikroskobu (Aydınlık Alan, Fluoresan)
 • Steryo mikroskop (Aydınlık, Karanlık Alan)
 • Kuluçka Makinası 
 • Görüntü Analiz Programı
 • Rutin Mikroskoplar
 • Karbondioksitli etüv
 • Etüv
 • Vakumlu Etüv
 • Parafin Dispenser
 • Mikrotom
 • Kriyostat
 • Distile Su Cihazı
 • Hassas Terazi
 • Su Banyosu
 • Manyetik Karıştırıcı
 • pH Metre
 • Buzdolabı (-20 oC bölmeli - iki adet)
 • Sıvı Azot Tankı 
 • Histolojik, Histokimyasal ve İmmunohistokimyasal Uygulamalara Yönelik Kimyasal Madde ve Sarf Malzemesi
 • Daimi İnternet Bağlantılı Bilgisayarlar
Öğrenci Uygulama Olanakları
 • Mikroskop Laboratuvarı (Her öğrenci için bir adet mikroskop olacak şekilde)
 • Doku-Organ Preparatları (Hayvansal doku ve organlara ait farklı boyama yöntemleriyle hazırlanmış preparat seti)
 • Embriyoloji Dersi Uygulama Materyali (Döllü-dölsüz yumurta örnekleri ve kuluçka dönemi gelişim aşamalarını gösteren örnekler; kesimhanelerden sağlanan gebe-gebe olmayan uterus, plasenta ve fötüs örnekleri)   
 • Ders CD'leri (Bilgisayar ortamında görsel olarak zenginleştirilerek hazırlanmış konu CD'leri)