ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

Projeler

2021

Proje Adı: Bisfenol A'ya maruz bırakılan ratlarda vitamin E'nin testis histolojisi ve antioksidan düzeyi üzerine etkisiYürütücü Prof. Dr. Şadiye KUM, ADÜ-BAP

2020

Proje Adı: Sisplatin Uygulanan Sıçanların Testislerinde Meydana Gelen Değişiklikler ve Bu Değişiklikler Üzerine Kurkuminin EtkisiYürütücü Prof. Dr. Mustafa SANDIKÇI, ADÜ-BAP

2019

Proje Adı: Rat Testisinde Tunikamisin ile Oluşturulan Endoplazmik Retikulum Stresine Karşı Melatonin Kullanımının Etkisi, Yürütücü Prof. Dr. Ülker EREN, ADÜ-BAP

Proje Adı: Gebeliğin farklı dönemlerindeki fare plasentasında histolojik ve histokimyasal değişiklikler ile IgG dağılımının ve yoğunluğunun araştırılması, Yürütücü Prof. Dr. Şadiye KUM, ADÜ-BAP

Proje Adı: Farelerde in vitro embriyo kültürü ve embriyo transferinin fötal akciğer dokusunda Notch sinyal yolağı hedef genlerinden Hey1 ve Skp2 genlerinin ekspresyonu üzerine etkisi, Yürütücü Prof. Dr. Levent KARAGENÇ, ADÜ-BAP

Proje Adı: Östrus Siklusu Süresince Rat Ovaryumunda Oksidatif Stresin Araştırılması, Yürütücü Prof. Dr. Ülker EREN, ADÜ-BAP

Proje Adı:Metabolik Sendromun Ratlarda Testis Dokusunun Histolojik Yapısı ve Spermatozoon Morfolojisi Üzerine Etkisi, Yürütücü Prof. Dr. Şadiye KUM, ADÜ-BAP

 

2018

Proje Adı: Farelerde In Vitro Embriyo Kültürü ve Embriyo Transferinin Solunum Sisteminde Epitel Hücre Sayıları Üzerine Etkisi, Yürütücü Prof. Dr. Levent KARAGENÇ, ADÜ-BAP

Proje Adı: İn Vitro Embriyo Kültürü ve Embriyo Transferi Ile Elde Edilen Erişkin Farelerde Karaciğer Dokusunda Glikoz Metabolizmasının Düzenlenmesinde Rol Oynayan miRNA’ların İncelenmesi, Yürütücü Prof. Dr. Levent KARAGENÇ, TÜBİTAK

Proje Adı: Farelerde in vitro embriyo kültürü ve embriyo transferinin yetişkin akciğer dokusunda Toll-benzeri reseptor (TLR)-5 expresyonu üzerine etkisi, Yürütücü: Prof. Dr. Levent KARAGENÇ, ADÜ- BAP 

 

2017

Proje Adı: Farelerde in vitro embriyo kültürü ve embriyo transferinin yetişkin akciğer dokusunda Toll-benzeri reseptor (TLR)-9 expresyonu üzerine etkisi, Yürütücü: Prof. Dr. Levent KARAGENÇ, ADÜ- BAP 

 

2016

Proje Adı: Beslenme Tipi ve Yaşam Ortamı Farklı Olan Balıklarda Dalak ve Ön Böbrek Üzerinde Histolojik Çalışmalar, Yürütücü: Prof. Dr. Ülker EREN, ADÜ-BAP

Proje Adı: Broyler Civcivlerin dalağında TLR 4 ve MHC II moleküllerinin dağılımının araştırılması, Yürütücü: Prof. Dr. Ülker EREN, ADÜ-BAP

Proje Adı: Farelerde in vitro embriyo kültürü ve embriyo transferinin fötal akciğer dokusunda toll benzeri reseptörlerin (TLR) ekspresyonu üzerine etkisi, Yürütücü: Levent KARAGENÇ, TÜBİTAK

 

2015

Proje Adı: Deneysel diyabet oluşturulan dişi ratların genital sistemindeki değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine likopenin etkileri, Yürütücü: Prof. Dr. Mustafa SANDIKÇI, ADÜ-BAP

Proje Adı: Deneysel diyabet oluşturulan ratlarda pankreas progenitör hücrelerin beta hücrelerinin östrojen reseptörü taşıyan hücrelerin ve apoptotik hücrelerin sayısında meydana gelen değişimler ve bu değişimler üzerine likopenin etkisi, Yürütücü: Prof. Dr. Mustafa SANDIKÇI, ADÜ-BAP

Proje Adı: Prenatal Dönemde Bisfenol A (BPA)'ya Maruz Kalmış Erkek Ratlarda Timus Üzerine Histolojik Çalışmalar, Yürütücü: Prof. Dr. Şadiye KUM, ADÜ-BAP

 

2014

Proje Adı:Broyler civcivlerin barsak mukozasında dendritik hücreler ve Toll benzeri reseptörlerin araştırılması, Yürütücü: Prof. Dr. Ülker EREN,ADÜ-BAP

Proje Adı: Testis Dokusunda Polikloraobifenil PCB Toksikasyonuna Lipoik Asit Kullanımının Etkisi,Yürütücü: Prof. Dr. Ülker EREN, ADÜ-BAP

 

2013

Proje Adı: Broyler Tavuklarda Sıcak Stresine Karşı Uygulanan Vitamin E nin Mukoza İlişkili Lenfoid Dokudaki (MALT) T Lenfositler ve Plazma Hücre Kompozisyonuna Etkileri, Yürütücü: Prof. Dr. Şadiye KUM, ADÜ-BAP

 

2012

Proje Adı: Farelerde in vitro embriyo kültürü ve embriyo transferinin fötal trakeya dokusunda bazal hücrelerin sayısı üzerine etkisi, Yürütücü: Prof. Dr. Levent KARAGENÇ, ADÜ-BAP

 

2009

Proje Adı: Bıldırcın ve tavuk embriyolarında amnion hücrelerinin bazı kök hücre belirteçleri yönünden karakterizasyonu,Yürütücü: Prof. Dr. Levent KARAGENÇ, TÜBİTAK

Proje Adı: Beslenme tipi ve yaşam ortamı farklı olan balıklarda dalak ve ön böbrek üzerinde histolojik çalışmalar, Yürütücü: Prof. Dr. Ülker EREN, ADÜ-BAP

Proje Adı: Testis dokusunda polıiklorobifenil (PCB) toksikasyonunun lipoik asit kullanımının etkisi, Yürütücü: Prof. Dr. Ülker EREN, ADÜ-BAP

Proje Adı: Tavuklarda pekteneal hyalositlerin antijen tanıma ve sunma özelliklerinin araştırılması Yürütücü: Dr.Öğr. Üyesi Deniz KORKMAZ, ADÜ-BAP

                                                                                                                                           

2008

Proje Adı: Bir günlük civcivlerde ortotopik ovaryum transplantasyonunun uygulanması, Yürütücü: Prof. Dr. Levent KARAGENÇ, ADÜ-BAP

Proje Adı: Broyler tavuklarda sıcak stresine karşı uygulanan vitamin E'nin Mukoza İlişkili Lenfoid Doku (MALT)'daki T lenfositler ve plazma hücrelerinin kompozisyonu üzerine etkileri, Yürütücü: Prof. Dr. Şadiye KUM, ADÜ-BAP

 

2007

Proje adı: Ratlarda xylol ve formalin inhalasyonunun testis dokusu üzerine etkisi, Yürütücü: Prof. Dr. Ülker EREN, ADÜ-BAP

 

2005

İneklerde ovidukt mukozasında MHC (Major Histocompatibility Complex) II molekülleri bulunduran hücrelerin immunositokimyasal yöntemle araştırılması ,Yürütücü; Prof. Dr.Ülker EREN, ADÜ-BAP

 

2004

Proje Adı: İnek uterusunda MHC (Major Histocompatibility Complex)  II molekülleri bulunduran hücrelerin immunositokimyasal yöntemle araştırılması ,Yürütücü; Prof. Dr.Ülker EREN, TÜBİTAK

Proje Adı: İnek uterusunda MHC (Major Histocompatibility Complex)  II molekülleri bulunduran hücrelerin immunositokimyasal yöntemle araştırılması ,Yürütücü; Prof. Dr.Ülker EREN, ADÜ-BAP

 

2002

Proje Adı: Ratlarda Ksilen ve Formaldehit İnhalasyonunun Perifer Kan ve Bronş Çevresi Lenfoid Dokusu (BALT) T Lenfosit Oranına Etkisi: Enzim Histokimyasal ve İmmunohistokimyasal Çalışmalar, Prof. Dr. Mustafa SANDIKÇI, ADÜ-BAP

 

2001

Proje Adı:  Dişi ve Erkek Rat Adenohipofizinde Tiroid Stimulan Hormon (TSH) Hücrelerinin Kompozisyonundaki Farklılıkların Sitokimyasal Yolla Araştırılması, Prof. Dr. Şadiye KUM, ADÜ-BAP

Proje Adı: İnek Uterusunda MHC (Major Histocompatibility Complex) II Molekülleri Bulunduran Hücrelerinİmmunositokimyasal Yöntemle Araştırılması, Prof. Dr. Ülker EREN,  TÜBİTAK

 

1999

Proje Adı; Köpeklerde barsak duvarında bulunan mast hücreleri üzerinde histolojik ve histokimyasal araştırmalar  , Yürütücü: Prof. Dr. Ülker EREN, TÜBİTAK

Proje Adı: Ratlarda Bronş İlişkili Lenfoid Doku Üzerinde Histolojik ve Histokimyasal Çalışmalar, Yürütücü: prof. Dr. Mustafa SANDIKÇI, ADÜ-BAP

Proje Adı: Kalitatif ve Kantitatif Protein Yetersizliklerinde Hematopoietik Aktivite ve Yaşamın Sürdürülmesi (Survival) Açısından Nötrofillerin ve Monositlerin Olası Rolleri, TÜBİTAK