ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları bilim alanı, bilimsel ve ekonomik hayvancılık yapılabilmesi için temel olarak yem bilgisi, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları ile ilgili yeni bilgi ve teknikler geliştirmeye çalışan bir disiplindir. Bu alan, temel çalışma konuları çerçevesinde Zootekni, Biyokimya, Fizyoloji bilim alanları başta olmak üzere Mikrobiyoloji, Besin Hijyeni, Patoloji ve Klinik bilim alanları gibi bir çok disiplin ile ilişkisi olan bir bilim dalıdır.
 
Hayvanlardan elde edilen verimler, onların genetik potansiyelleri ile çevresel faktörlerin ortaklaşa etkisi sonucu ortaya çıkar. Çevresel faktörler içinde de hayvan besleme çok önemli bir yere sahiptir. Farklı türdeki çiftlik / gelir hayvanlarının değişik yaş ve verim dönemlerinde beslenmesi ile beslenme hastalıkları konularındaki temel bilgiler, veteriner hekimlik mesleğinin başarılı bir şekilde uygulanmasında büyük önem taşır. Ayrıca, son yıllarda çiftlik / gelir hayvanları yetiştiriciliğinin en ekonomik şekilde yapılmasında, temel ilke olarak, koruyucu hekimlik anlayışı benimsenmiştir. Koruyucu hekimlik anlayışının entansif hayvancılıkta başarılı olarak (hayvanların sağlıklı olarak yetiştirilebilmesi, üretilebilmesi ve yüksek verim sağlanabilmesi aşamalarında) uygulanabilmesi için de besleme ve beslenme hastalıkları konularının lisans veya lisansüstü eğitim süreci içinde önemli bir yeri vardır.
 
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı olarak misyonumuz bölgemizde çiftlik hayvanlarından genetik potansiyellerinin en üst düzeyinde verim alabilmek amacıyla, öncelikli olarak lisans ve yüksek lisans / doktora öğrencilerimizi hayvan besleme ve beslenme hastalıklarını ilgilendiren konularda gerekli bilgi ve beceriyle donatmaktır. Bunun yanında, yine aynı alanda bölgemizdeki yetiştiricilerimizin karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını gerek bilimsel toplantılarda diğer araştırmacılarla, gerekse yetiştiricilerle paylaşmak ve yetiştiricileri eğitmek diğer öncelikli hedeflerimizdir.
 
 
 
Anabilim Dalımızın Çalışma Konuları
 
1. Bölgemizdeki alternatif yem hammaddelerinin çiftlik ve diğer evcil hayvanların beslenmesinde kullanılabilirlik düzeylerinin belirlenmesi,
2. Çiftlik ve diğer evcil hayvanların enerji ve besin madde gereksinimlerini değişen verim düzeylerine ve çevre koşullarına göre saptanması,
3. Hayvansal ürün üretiminin ve kalitesinin arttırılmasında yem katkı maddeleri ve yem teknolojisi temelinde yapılan uygulamaların geliştirilmesi
4. Çiftlik ve diğer evcil hayvanlardan en yüksek verimi sağlayacak en ekonomik rasyon formülasyonlarının hazırlanması,
5. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak şekillenen hastalıkların önlenmesi.