ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı

GENEL BİLGİLER

Temel Bilimler Bölümü içinde yer alan fizyoloji (yaşam/canlı bilimi) canlıları ve canlı fonksiyonlarını incelemekte ve teorik ve uygulamalı derslerinde öğrencilere bu konularda güncel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Fizyoloji, canlıların normalini irdelerken normalden ayrılan durumlara da işaret ederek salt teori ile uygulama arasındaki bağlantıyı kurar. Böylece öğrencilerin verilen bilgileri ileride klinik eğitiminde ve meslek yaşamında uygulamaya aktarabilmelerini hedefler. Bunlara ek olarak anabilim dalımız fizyolojinin farklı alanlarına yönelen öğretim elemanlarıyla canlılığın değişik alanlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmayı, bilim insanları yetiştirmeyi ve bilime katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.