ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Evcil hayvanlarda doğuma yardım insanlık tarihinde bilinen en eski veteriner hekimliği uygulamalarından biridir. Temel olarak doğuma yardım, doğum kanalı içerisinden yavrunun geçişini kolaylaştıracak herhangi bir basit düzeltme işlemi olabileceği gibi kasılma gücünü yitirmiş uterustan yavrunun zorla çekilerek çıkartılması veya yavrunun kanaldan geçmesinin mümkün olmadığı olgularda cerrahi yöntemleri, bir diğer deyişle "operasyon sezaryen" gibi komplike uygulamaları kapsar.

Özellikle hayvansal üretim için üreme olgusunun devamlılığını sağlamak da veteriner hekimliğin temel görevlerinden biridir. Bu amaçla seksüel senkronizasyon, çeşitli hormon uygulamaları ile üremenin denetlenmesi, ultrasonografi ile gebeliklerinin belirlenmesi, biyoteknolojik yöntemlerin kullanılarak genetik performansın yükseltilmesi de anabilim dalımızın görevleri kapsamında yer alır.

Evde beslenen kedi, köpek gibi hayvanlarda kısırlaştırma operasyonlarının yapılması, yavru alınabilmesini kolaylaştırabilmek için siklus dönemlerinin belirlenerek üremenin yönlendirilmesi ve ultrasonografi ile gebelik muayenelerinin yapılması da anabilim dalımızın çok önemli faaliyetlerindendir.

Yine bütün evcil hayvan türlerinde meme sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyöz olguların sağaltımı, travmalara ve tümöral olgulara yönelik cerrahi girişimler anabilim dalımızda yapılmaktadır. Sayılan konularda Anabilim Dalımızda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verilmekte, halka açık klinik faaliyetleri yürütmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.