ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Biyokimya Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

AKADEMİK PERSONEL

Aysegul BILDIK | Doctor of Veterinary Medicine | Aydın Adnan Menderes  University, Aydın | Department of Biochemistry

Prof. Dr. Ayşegül BİLDİK (AD Başkanı)

abildik@adu.edu.tr 

Tel: 0 256 247 07 00 - 6104

Fax: 0 256 247 07 20

Prof. Dr. Funda KIRAL

fkargin@adu.edu.tr

Tel: 0 256 247 07 00 - 6105

Fax: 0 256 247 07 20

Prof. Dr. Pınar Alkım ULUTAŞ

paulutas@adu.edu.tr

Tel: 0 256 247 07 00 - 6106

Fax: 0 256 247 07 20

 

PDF) AYDIN İLİNDE ÜRETİLEN İNEK SÜTLERİNDE BAZI AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN  ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF SOME HEAVY METAL LEVELS IN COW MILK  COLLECTED FROM AYDIN PROVINCE | SERAP UNUBOL AYPAK - Academia.edu

Doç. Dr. Serap ÜNÜBOL AYPAK

sunubol@adu.edu.tr

Tel: 0 256 247 07 00 - 6107

Fax: 0 256 247 07 20

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Sevri EKREN AŞICI

gamze.ekren@adu.edu.tr

Tel: 0 256 247 07 00 - 6108

Fax: 0 256 247 07 20