ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

İletişim

 

 

 

Adres : ADÜ Veteriner Fakültesi Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Batı Kampüsü, Işıklı/AYDIN

Telefon : 0 256 247 07 00 / 6257 - 6258 - 6259 - 6260 - 6261 - 6262

Faks : 0 256 247 07 08

 

 

Prof. Dr. Filiz KÖK (Anabilim Dalı Başkanı)

fkok@adu.edu.tr 6258

Prof. Dr. Ergün Ömer GÖKSOY 

eogoksoy@adu.edu.tr 6257

Dr. Öğr. Üyesi Devrim BEYAZ

beyazdevrim@adu.edu.tr 6259

Dr. Öğr. Üyesi Sadık BÜYÜKYÖRÜK

sbuyukyoruk@adu.edu.tr 6260

Arş. Gör. Dr. Pelin KOÇAK KIZANLIK

pelin.kocak@adu.edu.tr 6261

Arş. Gör. Dr. Cemil ŞAHİNER

cemil.sahiner@adu.edu.tr 6262