ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

 

Anabilimdalımızda ikisi profesör, ikisi doktor öğretim üyesi olmak üzere dört öğretim üyesi ve iki de doktor araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

 

MİSYONUMUZ Gıda hijyeni ve kontrolü, et muayenesi ve teknolojisi, süt kalitesi ve güvenliği, kalite kontrol sistemleri, su hijyeni ve su ürünleri teknolojisi, hayvan refahı, kanatlı eti üretimi ve kontrolü ile domuz eti kalitesi konularında teorik - pratik bilgiye sahip, halk sağlığı bilinci gelişmiş, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bilimsel ve çağdaş eğitim almış Veteriner Hekimler yetiştirmek.


VİZYONUMUZ Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında tam donanıma sahip, bilim ve teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek nitelikte eğitim veren, uzmanlar yetiştiren, bilimsel araştırmalar yapan çağdaş bir Anabilim Dalı olmaktır.

 

 

Uygulamaya Yönelik Donanım
 
*Anabilimdalımız gıda kimya laboratuvarı ve gıda mikrobiyoloji laboratuvarı olmak üzere iki ana laboratuar ve bir adet serolojik analiz ünitesi ile hizmet vermektedir.
 

 

 

Kütüphane olanakları

  • Anabilim Dalımızda Besin Hijyeni ve Teknolojisi ile ilgili çok sayıda yerli ve yabancı kitap bulunmakla birlikte, üniversitemizin gelişmiş kütüphane olanakları da (http://kutuphane.adu.edu.tr/ ) öğrencilerin kullanımına sürekli açıktır.