ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Akademik Personel

 

Prof. Dr. Filiz KÖK (Anabilim Dalı Başkanı)

fkok@adu.edu.tr 6258

Prof. Dr. Ergün Ömer GÖKSOY 

eogoksoy@adu.edu.tr 6257

Dr. Öğr. Üyesi Devrim BEYAZ

beyazdevrim@adu.edu.tr 6259

Dr. Öğr. Üyesi Sadık BÜYÜKYÖRÜK

sbuyukyoruk@adu.edu.tr 6260

Arş. Gör. Dr. Pelin KOÇAK KIZANLIK

pelin.kocak@adu.edu.tr 6261

Arş. Gör. Dr. Cemil ŞAHİNER

cemil.sahiner@adu.edu.tr 6262