ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Psikiyatri Anabilim Dalı

Tezlerden Yapılan Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Eskin, M., Ertekin, K., & Demir, S. (2008). Efficacy of a Problem-Solving Therapy for Depression and Suicide Potential in Adolescents and Young Adults. Cognitive Therapy and Research, 32 227-245 .
Kaynak Demir H., Dereboy İF., Dereboy Ç. (2009)Gençlerde Kimlik Bocalaması ve Psikopatoloji Türk Psikiyati Dergisi 20(3), 227-235,
 
 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 Atlı, Z., Eskin, M., Dereboy, Ç., (2009) İntihar Olasılığı Ölçeğinin (İOÖ) Klinik Örneklemde Geçerliliği  ve Güvenirliği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 12, 111-124.