ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Psikiyatri Anabilim Dalı

Tezler

Kaynak H, Kimlik Duygusu ve psikopatoloji.
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2003
 
Demir S, Üniversite öğrencilerinde bağlanma ve intihar.
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2004.
 
Ertekin K, Ergenlik döneminde intiharın birincil önlenmesine yönelik bir çalışma.
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2005.
 
Bilal F, Ergenlerde çevresel risk etmenleri ve psikopatoloji.
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2005
 
Büyükgök D, Eşlerarası Şiddet: Belirleyicileri ve Ruh Sağlığına Etkileri.
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2007.
 
Atlı Z, İntihar Olasılığı Ölçeğinin Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2007.
 
Şenyuva Ş,Aydın İlinden Alınan Normal Bir Örneklemde Kişilik Bozukluklarının Yaygınlık Çalışması
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2007
 
Başpınar P, Kaygının Bilişsel ve Fizyolojik Bileşenlerine Yönelik Tedavilerin Etkinliği
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2007
 
Erdoğan FE, Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Biçemleri ve Kişilik Bozuklukları
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2010
 
Öğrük G, Özel Bir Örneklemde Kişilik Bozukluklarının Yaygınlığı ve Algılanması
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2010
 
Birgi F, Üniversite Öğrencilerinde Kimlik ve Bağlanma 
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2010
 
Yeşiler GN, Gençlerde Kişilik Bozuklukları ve Cinsel Yönelim
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2010