ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Psikiyatri Anabilim Dalı

Öğrenciler

ADI SOYADI
LİSANS MEZUNİYET BİLGİLERİ
YÜKSEL LİSANS
MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE
TARİH
 
Elvan DEMİRBAĞ
Uludag Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
08.06.2009
Tez Aşaması
Esra ŞAHİN
Uludag Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi
08.06.2009
Ders Aşaması
Özge Yaren YAVUZ
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 01.06.2008
Ders Aşaması
Canan ÖZDENÇELİK
EgeÜniversitesi- Edebiyat Fakültesi
17.06.2005
Tez Aşaması
Jale BİLEN
Ekonomi Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi
02.07.2009
Ders Aşaması
BetülÇETİNTULUM
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 01.09.2009
Ders Aşaması
Gülşah DURSUN
Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
25.06.2008
Ders Aşaması