ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Psikiyatri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ferhan DEREBOY

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

1.      Adı Soyadı:                    İ. Ferhan Dereboy

2.      Doğum Tarihi:                21.07.1958

3.      Unvanı:                           Profesör Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp

Hacettepe Üniversitesi

1982

Tıpta Uzmanlık

Psikiyatri

Hacettepe Üniversitesi

1990

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi             :           1992

Doçentlik Tarihi                           :           1995                              

Profesörlük Tarihi                        :           2000

6.     Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri

Turhan E. Majör Depresif Bozukluk, Distimik Bozukluk, Bunaltı Bozukluğu ve Eştanı Alan Hastalarda Ayrışan ve Örtüşen Özelliklerin Belirlenmesi, Eştanı Biçimlerinin Gözden Geçirilmesi. Malatya, 1997.

Uygur B. Çocukluk Çağı Cinsel İstismarının Klinik ve Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi. Aydın, 2005.

Gültekin B.K. Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Sosyal Fobinin Yaşam Kalitesi ve Kimlik Oluşumu Üzerine Etkileri. Aydın, 2008.

7.   Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Sevinçok L, Uslu A, Kaynak H, Dereboy F. Sulpirid addition in a case of fluvoxamine-refractory obsessive-compulsive disorder without comorbid psychopathology. Journal of Psychiatry and Neuroscience 25: 185; 2000.

Sevinçok L, Buyukozturk A, Dereboy F. Serum lipid concentrations in patients with comorbid generalized anxiety disorder and major depressive disorder. Canadian Journal of  Psychiatry 46: 68-71; 2001.

Karaman G, Dereboy Ç, Dereboy İF, Sahinkarakas E. Androgenetic alopesia: does its presence change our perceptions? International Journal of Dermatology  45: 565-568; 2005

Dereboy Ç, Şenol S, Şener S, Dereboy İF. Conners kısa form Öğretmen ve Ana baba Derecelendirme Ölçeklerinin geçerliği Türk Psikiyatri Dergisi 18(1): 48-58; 2007

Demir HK, Dereboy İF, Dereboy Ç. Gençlerde Kimlik Bocalaması ve Psikopatoloji. Türk Psikiyatri Dergisi 20(3), 227-235, 2009

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Alparslan B, Dereboy Ç, Şavk Ö, Kaynak H, Dereboy F, Çullu M, Özkan İ, Ayaz Ş. The relationship between traffic accidents with personality. Journal of Traffic Medicine 27:1-2; 1999

 

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Müftüoğlu M, Dereboy F, Kaplan I, Dereboy Ç, Yılmaz H, Turhan E. Psychological characteristics of patients with headache not due to structural disease. Meeting of the European Federation of the Neurological Societies, 1994.

Dereboy Ç, Harlak H, Eskin M, Dereboy F, Kaynak Demir H, Bilal F, Ertekin K  Developmental characteristics of adolescents: An exploratory study in a high school sample, 18th World Congress of IACAPAP, 2008.

Dereboy F, Harlak H, Dereboy Ç, Eskin M, Factor structure of the Identity Confusion Assessment Scale, 18th World Congress of IACAPAP, 2008.

 

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Dereboy İF. Aleksitimi: Bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi 1: 157-165; 1990.

Dereboy İF, Dereboy Ç, Coşkun A, Coşkun B. Özdeğer duygusu, öz imgesi ve kimlik duygusu - I.  Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1: 3-12; 1994.

Dereboy Ç, Dereboy İF, Yiğitol F, Coşkun A. Premenstrüel Değerlendirme Formunun psikometrik verileri - küme analitik bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 5: 83-90; 1994.

Dereboy İF, Dereboy Ç, Coşkun A, Coşkun B. Özdeğer duygusu, öz imgesi ve kimlik duygusu - II: Bir Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracına doğru - Ön çalışma.  Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1: 61-69; 1994.

Coşkun B, Coşkun A, Dereboy F, Dereboy Ç, Yalçınsoy S, Boztepe A. Ruh sağlığı alanında bir hizmetiçi eğitim çalışması ve katılanların değerlendirilmeleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi  3: 212-214; 1994.

Dereboy İF, Coşkun A, Dereboy Ç, Turhan E. Üniversite öğrencilerinde özdeğer duygusu ve öz kavramının değerlendirilmesi. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2: 218-226; 1994.

Bahşi YZ, Müftüoğlu M, Dereboy F, Ertürk İÖ, Dereboy Ç. Strok hastalarında depresyon, anksiyete ve aleksitimi bulgularının araştırılması. Düşünen Adam 8: 24-26; 1995.

Şener Ş, Dereboy Ç, Dereboy İF, Sertcan Y. Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği Türkçe Uyarlaması - I. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2: 131 - 141; 1995.

Müftüoğlu M, Dereboy İF, Kaplan I, Dereboy Ç, Yılmaz H, Turhan E. Yapısal bozukluğa bağlı olmayan başağrısı hastalarının klinik ve psikolojik yönden karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Nöropsikiyatri Gündemi 1: 29-32; 1996.

Dereboy İF. Kimlik: nesne ilişkilerinin üçüncü ve en üst düzeyi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 3: 114-120; 1996.

Dereboy Ç, Şener Ş, Dereboy İF, Sertcan Y. Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği Türkçe Uyarlaması - II. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 4: 10 - 18; 1997.

Gürpınar T, Dereboy F, Özkan S, Sarıyüce O, Güneç A, Çakıl G. Benign Prostat Hipertrofili Hastalarda Transüretral Rezeksiyon Sonrası Mental Durum. Üroloji Bülteni 8: 53-56; 1997.

Dereboy İF. Erişkinlikteki durağanlığın oyunlaştırılması: Godot'yu Beklerken. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 5 (ek sayı 2): 30-34 ; 1997.

Dereboy F. Genç hastalar ve kimlik bocalaması. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 2: 325-345; 1997

Sevinçok L, Dereboy İF, Dereboy Ç. Çekingen kişilik bozukluğunun klinik özellikleri ve tedavisi. Klinik Psikiyatri Dergisi 1 : 22 -26 ; 1998.

Sevinçok L, Kaynak H, Dereboy Ç, Dereboy F. Sosyal fobiye eşlik eden çekingen kişilik bozukluğu tedavisinde sertralinin etkinliği Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 7: 206-215; 1999

Dereboy İF, Dereboy Ç, Sevinçok L, Kaynak H. Gençlerde kimlik gelişimi sürecini değerlendirmekte kullanılan iki ölçeğin psikometrik özellikleri: karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 10: 92-101; 1999.

Sevinçok L, Küçükardalı Y, Dereboy Ç, Dereboy İF. Gençlerde madde kullanımı: Sosyodemografik özellikler ve klinik tanılar. Türk Psikiyatri Dergisi 11: 40-48; 2000.

Dereboy İF. Şizofreniye ilişkin psikanalitik yaklaşımlar. Şizofreni Dizisi 2000 (1): 11-19; 2000.

Dereboy İF, Gürel M, Erpek S, Şavk Ö. Tıp eğitiminde tam entegrasyona doğru: Menderes deneyimi. Toplum ve Hekim 16: 194-204; 2001.

Gültekin BK, Söylemez A, Dereboy İF, Çiçek C. Ege ve Adnan Menderes Tıp Fakültelerinde uzmanlık eğitimi – Tıpta uzmanlık öğrencisi bakış açısıyla. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 7 (2): 17-21; 2006.

 

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında tam metin basılan bildiriler

Dereboy İF. Kimlik bocalaması klinik bir tanı mıdır? 1992 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Günleri Kongre Kitabı: 165-189; 1992.

 

      7.7.  Diğer yayınlar

Kitap

Dereboy İF. Kimlik Bocalaması: Anlamak, Tanımak, Ele Almak. Özmert Ofset, Malatya; 1993.

Harlak H, Tatlıcan Ü, Dereboy İF, Dereboy Ç, Pirimoğlu N, Mutioğlu H.  Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin sosyo-demografik profili ve psikososyal sorunları. Deniz Matbaası, Aydın; 2003

Kitap Bölümü

Dereboy İF, Dereboy Ç. Batılılaşma ve Kimlik Direnci - Psikososyal Bir Yaklaşım. Cumhuriyet Demokrasi  ve Kimlik (Editör N. Bilgin), Bağlam Yayınları 409 - 429; 1997

Dereboy F. Ego Psikolojisi Kuramı. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı . Çuhadaroğlu F, Pehlivantürk B, Ünal F, Uslu R, İşeri E, Türkbay T, Coşkun A, Miral S, Motavallı N (Editörler). 1. Baskı. Ankara: Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları, 2008: 102-115.

     

      7.8.  Uluslararası atıflar

ISI’ da taranan dergilerde 15 adet (ekli)

 

8.    Projeler

Harlak H, Tatlıcan Ü, Dereboy F, Dereboy Ç, Pirimoğlu N, Mutioğlu H, Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerinin Ruhsal, Sosyal, Akademik Özelliklerinin Belirlenip İzlenmesine Yönelik Veri Tabanı Oluşturulması, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 1999.

Dereboy Ç, Harlak H, Okyay P, Eskin M, Dereboy F, Kaynak H, Bilal F, Ertekin K, Ergen ve sorunları durum saptama çalışması, ADÜ Bilimsel Araştırmaları, Proje No: GSUAM-02001, 2005

Harlak H ,Dereboy Ç, Okyay P, Eskin M,  Dereboy F, Kaynak H D, Ergen ve ruhsal sorunları durum saptama çalışması II, ADÜ Bilimsel Araştırmaları,  Proje No: FEF-05013, 2007

 

9.    İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanlığı     Adnan Menderes Üniv. Tıp Fakültesi Psikiyatri  A.D.      1995-

Dekan Yardımcılığı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi                    1996-2003

Fakülte Kurulu Üyeliği        Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi                    2000-2003

Üniversite Yönetim            Adnan Menderes Üniversitesi                                       2006-2009

       Kurulu Üyeliği

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

       Türk Tabipleri Birliği

       Türkiye Psikiyatri Derneği

       Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği

 

11.  Ödüller

1994                   Milliyet Üçüncülük Ödülü – Türkiye’nin Sorunları Dalında “Batılılaşmaya Karşı Kimlik Direnci“ başlıklı çalışma ile

2003                   ECFMG – FAIMER isimli kuruluştan IFME (International Fellowships in Medical Education) programı çerçevesinde kazanılan 1 yıllık burs

 

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008-2009

Güz

Psikopatoloji

2

0

4

Biyolojik Psikoloji

2

0

5

İlkbahar

 

 

 

 

2009-2010

Güz

Psikopatoloji

2

0

7

İlkbahar

Biyolojik Psikoloji

2

0

7

1.        Tıp Fakültesinde lisans düzeyinde entegre sistemle öğretim yapıldığı için haftalık saati sabit olan dersler söz konusu değildir. Bu yüzden 1,2,4,6. sınıf öğrencilerinin kuramsal ve uygulamalı eğitimine yönelik sınıf dersleri, PDÖ oturumları, staj uygulamaları tabloda gösterilmemiştir.

2.        Psikiyatri uzmanlık öğrencilerinin haftalık ders programı kapsamında verilen teorik ve pratik eğitim de, sınavı olan bağımsız ders niteliği taşımadığından tabloda gösterilmemiştir.

3.        Tabloda sadece klinik psikoloji yüksek lisans programı kapsamında verilen ve haftalık saati sabit olan dersler gösterilmiştir.