ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Psikiyatri Anabilim Dalı

Prof.Dr. Çiğdem Dereboy

 

ÖZGEÇMİŞ  

1.      Adı Soyadı: Çiğdem G. Dereboy (Uluergüven)

2.      Doğum Tarihi: 17.09.1957

3.      Unvanı: Profesör

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Psikoloji

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1981

Y. Lisans

Uygulamalı Psikoloji

Hacettepe Üniversitesi

1983

Doktora

Klinik Psikoloji

Gazi Üniversitesi

1991

 

5.   Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi             : 1996

Doçentlik Tarihi                           : 1999                            

Profesörlük Tarihi                        :  2007

 

6.   Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

Kaynak H, Kimlik Duygusu ve psikopatoloji.

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı, Aydın,  2003

 

Bilal F, Ergenlerde çevresel risk etmenleri ve psikopatoloji.

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Psikoloji Programı, Aydın,  2005

 

Şenyuva Ş,Aydın İlinden Alınan Normal Bir Örneklemde Kişilik Bozukluklarının Yaygınlık Çalışması

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2007

 

Başpınar P, Kaygının Bilişsel ve Fizyolojik Bileşenlerine Yönelik Tedavilerin Etkinliği

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Klinik Psikoloji Programı, Aydın, 2007

      6.2.  Doktora Tezleri

 

7.   Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Şenol Ş, Dereboy Ç, Yüksel N. Borderline Personality Disorder in Turkey: A 2-4 year follow- up. Journal of  Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 32 : 109 – 112, 1997

Karaman G, Dereboy Ç, Dereboy İF, Sahinkarakas E. Androgenetic alopesia: does its presence change our perceptions? International Journal of Dermatology  45: 565-568; 2005

Dereboy Ç, Harlak H, Gürel S, Gemalmaz A, Eskin M. Tıp eğitiminde eşduyumu öğretmek. Türk Psikiyatri Dergisi 16(2): 83-89; 2005

Dereboy Ç, Şenol S, Şener S, Dereboy İF. Conners kısa form Öğretmen ve Ana baba Derecelendirme Ölçeklerinin geçerliği Türk Psikiyatri Dergisi 18(1): 48-58; 2007

Eskin M, Ertekın K, Dereboy Ç, Demirkıran F. Risk factors for and protective factors against adolescent suicidal behavior in Turkey Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention 28 : 131-139 ; 2007

Eskin M,Ertekın K, Harlak H, Dereboy ÇG. Lise Öğrencisi Ergenlerde Depresyonun Yaygınlığı ve İlişkili Olduğu Etmenler Türk Psikiyati Dergisi 19 (4) : 382-389;2008

Kaynak Demir H., Dereboy İF., Dereboy Ç. Gençlerde Kimlik Bocalaması ve Psikopatoloji Türk Psikiyati Dergisi  20(3), 227-235, 2009

 

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Alparslan B, Dereboy Ç, Şavk Ö, Kaynak H, Dereboy F, Çullu M, Özkan İ, Ayaz Ş. The relationship between traffic accidents with personality. Journal of Traffic Medicine 27:1-2; 1999

Harlak H, Dereboy Ç, Gemalmaz A. Validation of the Communication Skills Attitude Scale with Turkish medical students  Education for Health 21(1) Article no:55; 2008.  

Harlak H, Gemalmaz A, Gürel S, Dereboy ÇG, Ertekın K. Communication Skills Training: Effects on Attitudes toward Communication Skills and Empathic Tendency ,Education For Health  21 (2 ); 2008.  

 

7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan  bildiriler

Müftüoğlu M, Dereboy F, Kaplan I, Dereboy Ç, Yılmaz H, Turhan E. Psychological characteristics of patients with headache not due to structural disease. Meeting of the European Federation of the Neurological Societies, 1994.

Harlak H, Gemalmaz A, Gürel S, Dereboy ÇG, Ertekın K, Learning communication skills in medical education, WONCA Europe 2005.

Dereboy Ç, Harlak H, Eskin M, Dereboy F, Kaynak Demir H, Bilal F, Ertekin K  Developmental characteristics of adolescents: An exploratory study in a high school sample, 18. World Congress of IACAPAP 2008 (oral presentation)

Dereboy F, Harlak H, Dereboy Ç, Eskin M, Factor structure of the Identity Confusion Assessment Scale, 18. World Congress of IACAPAP 2008 (oral presentation)

Dereboy Ç, Pary R, Thomas D, Predictors of psychopharmacological treatment among institutionalized developmentally disabled children, 18. World Congress of IACAPAP 2008 (oral presentation)

 

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

     

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Şener Ş, Uluergüven Ç, Arıkan Z, Oral N.  Ankara'daki iki yetiştirme yurdunda yaşayan ergenlerde intihar eğilimleri.  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi 6: 89-94; 1988.

Şener Ş, Arıkan Z, Işık E, Oral N, Kayalı M, Uluergüven Ç. Adolesanlarda intihar düşünce ve davranışları.  Gazi Tıp Dergisi 3: 122-125; 1990.

Şenol Ş, Uluergüven Ç, Yüksel N, Çifter İ. DSM III-R II. Eksen Küme B kişilik bozukluğu olgularının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 3: 210-216; 1992.

 

Dereboy Ç, Şenol S, Köse K, Yüksel N. DSM III-R II. Eksen Küme B kişilik bozukluğu olgularının MMPI profilleri açısından karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 4: 54-59; 1993.

Dereboy Ç, Dereboy İF, Yiğitol F, Coşkun A. Premenstrüel Değerlendirme Formunun psikometrik verileri - küme analitik bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 5: 83-90; 1994.

Dereboy İF, Coşkun A, Dereboy Ç, Turhan E. Üniversite öğrencilerinde özdeğer duygusu ve öz kavramının değerlendirilmesi. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2:218-226; 1994

Dereboy İF, Dereboy Ç, Coşkun A, Coşkun B. Özdeğer duygusu, öz imgesi ve kimlik duygusu - I. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1: 3-12; 1994.

Dereboy İF, Dereboy Ç, Coşkun A, Coşkun B.  Özdeğer duygusu, öz imgesi ve kimlik duygusu -II:Bir Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracına doğru - Ön çalışma. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1: 61-69; 1994.

Coşkun B, Coşkun A, Dereboy F, Dereboy Ç, Yalçınsoy S, Boztepe A. Ruh sağlığı alanında bir hizmetiçi eğitim çalışması ve katılanların değerlendirilmeleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi  3:212-214; 1994.

Yüksel N, Dereboy Ç, Çifter İ. Üniversite öğrencileri arasında madde kullanımı Türk Psikiyatri Dergisi  5:283-286; 1994.

Müftüoğlu M, Bahşi YZ, Dereboy İF, Ertürk İÖ, Dereboy Ç. Strok hastarında depresyon, anksiyete ve aleksitimi bulgularının araştırılması. Düşünen Adam 8(2): 24 -26

Şener Ş, Dereboy Ç, Dereboy İF, Sertcan Y. Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği Türkçe uyarlaması - 1. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2:131 - 141; 1995.

Müftüoğlu M, Dereboy İF, Kaplan İ, Dereboy Ç, Yılmaz H, Turhan E. Yapısal bozukluğa bağlı olmayan başağrısı hastalarının klinik ve psikolojik yönden karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Nöropsikiyatri Gündemi 1: 29-32; 1996.

Dereboy Ç, Şener Ş, Dereboy İF, Sertcan Y. Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği Türkçe uyarlaması -2. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 4 : 10 - 18 ; 1997.

Dereboy Ç. Ankara Conners ölçekleri öğretmenlere nasıl uygulanmalı: İki farklı uygulama biçiminin karşılaştırılması. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 6 : 99 - 110 ; 1998.

Sevinçok L, Dereboy İF, Dereboy Ç. Çekingen kişilik bozukluğunun klinik özellikleri ve tedavisi. Klinik Psikiyatri Dergisi 1 : 22 -26 ; 1998.

Sevinçok L, Kaynak H, Dereboy Ç, Dereboy F.Sosyal fobiye eşlik eden çekingen kişilik bozukluğu tedavisinde sertralin etkinliği. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 7(3) : 206 -  ; 1998.

Dereboy İF, Dereboy Ç, Sevinçok L, Kaynak H. Gençlerde kimlik gelişimi sürecini değerlendirmekte kullanılan iki ölçeğin psikometrik özellikleri: karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 10 (2): 92-101; 1999

Sevinçok L, Küçükardalı Y, Dereboy Ç, Dereboy F. Genç erkeklerde madde kullanımı: Sosyodemografik özellikler ve psikiyatrik tanılar. Türk Psikiyatri Dergisi 11(1): 40-48; 2000 Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 6 : 99 - 110 ; 1998

 Erpek S,Dereboy C,Altınışık M. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin uygulanan tıp eğitimine ilişkin görüşleri.  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3:13 - 20; 2002.

Atlı, Z., Eskin, M., Dereboy, Ç., (2009) İntihar Olasılığı Ölçeğinin (İOÖ) Klinik Örneklemde Geçeliği ce Güvenirliği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 12, 111-124.

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Tam Metin Bildiriler

Uluergüven Ç, Şenol S, Şener Ş.  Alkolik hastaların MMPI ölçeklerinin bazı klinik ve demografik parametrelerle ilişkisi.  24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongre Kitabı: 650-655; 1988.

Uluergüven Ç, Şenol S, Köse K, Yüksel N.  MMPI kod tipleri ve DSM III-R tanıları.  24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongre Kitabı: 666-671; 1988

Işık E, Şener Ş, Şenol S, Uluergüven Ç.  Alkolden kesilme döneminde görülen depresyonlar, tedavisi ve nüks üzerinde etkisi.  24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongre Kitabı:1018-1027; 1988

Dereboy Ç, Eskin M, Harlak H. Klinik psikoloji yüksek lisans eğitimine yönelik görüşler.  Türk Psikoloji Bülteni 2001: 7:23.131-134

 

Bildiriler (yalnızca herhangi bir süreli yayında yayınlanmamış bildirilere yer verilmiştir)

Hızel N, Uluergüven Ç, Yüksel N, Oğuz A. Menstruasyon değişimleriyle idrar 5-OH indol asetik asit değişimlerinin korelasyonu. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi - Program ve Bildiri Özet Kitabı: 209-210; 1991.

Köroğlu E, Kayalı M, Uluergüven Ç, Sevinçok L, Çifter İ, Yüksel N. Menstrüasyon değişimleri ile uyku örüntüsü değişimlerinin korelasyonu. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi,  1991.

Şener Ş, Uluergüven Ç, Sertcan Y. Türk örnekleminde Conners ölçeklerinin normatif ve faktör yapısı verileri. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Günleri- Bildiri Özet Kitabı: 5; 1992.

Dereboy İF, Dereboy Ç, Sevinçok L, Kaynak H. Gençlerde bireysel bunalımın toplumsal bunalım algısına etkisi. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Bildiri Özet Kitabı: 145; 1997.

Dereboy Ç, Kaynak H. ÖSYS' ye yönelik sınav kaygısının grupta sistematik duyarsızlaştırma yöntemi ile tedavi süreci - Ön rapor. 10. Ulusal Psikoloji Kongresi, 1998

Dereboy Ç, Kaynak H,  Sınav kaygısı ve sistematik duyarsızlaştırma. 11. Ulusal Psikoloji Kongresi - Bildiri Özet Kitabı: 23; 2000

Başak O, Harlak H, Dereboy Ç, Eskin M, Gürel S, Erol H, Sevinçok L, Bölükbaşı O. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi iletişim becerileri eğitim programı. 2. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi- Bildiri Özet Kitabı: 97; 2001

Dereboy Ç, Karaman G, Saniç N, Erkeklerde androgenetik alopesi: Kadınlar nasıl algılar. 21. Ulusal Dermatoloji Kongresi-  Bildiri Özet Kitabı: 181; 2006

 

      7.7.  Diğer yayınlar

Kitaplar

Harlak H, Tatlıcan Ü, Dereboy İF, Dereboy Ç, Pirimoğlu N, Mutioğlu H., Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin sosyo-demografik profili ve psikososyal sorunları, Aydın: 2003

Kitap Bölümü

Dereboy İF, Dereboy Ç. Batılılaşma ve Kimlik Direnci - Psikososyal Bir Yaklaşım. Cumhuriyet Demokrasi  ve Kimlik (Editör N. Bilgin), Bağlam Yayınları 409 - 429 ; 1997

 

      7.8.  Uluslararası atıflar

ISI’ da taranan dergilerde 19 adet (ekli)

 

8.    Projeler

Dereboy Ç, Harlak H, Okyay P, Eskin M, Dereboy F, Kaynak H, Bilal F, Ertekin K, Ergen ve sorunları durum saptama çalışması, ADÜ Bilimsel Araştırmaları, Proje No: GSUAM-02001, 2005

Harlak H ,Dereboy Ç, Okyay P, Eskin M,  Dereboy F, Kaynak H D, Ergen ve ruhsal sorunları durum saptama çalışması II, ADÜ Bilimsel Araştırmaları,  Proje No: FEF-05013, 2007

Dereboy Ç, Eskin M, Şenyuva Ş, Aydın ili normal popülasyonda kişilik bozukluklarının prevelans çalışması ve ilişkili parametrelerin incelenmesi, TÜBİTAK Proje No: SBAG- HD-  128 (106S113), 2008

 

9.    İdari Görevler

Kurucu Müdür  (1997 – 2002)

Adnan Menderes Üniversitesi, Gençlik Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi (ADÜGENÇ)

Müdür   (1998 – 2002)

Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu

İletişim Becerileri Alt Birim Başkanı (1999 – 2003)

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Birimi

Ölçme Değerlendirme Alt Birim Başkanı (2008 –  )

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Birimi

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Psikologlar Derneği

 

11.  Ödüller

Batılılaşma ve Kimlik Direnci (İ.F. Dereboy ile birlikte), Milliyet Örsan Öymen Üçüncülük Ödülü, 1994 

 

 

12.   Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Lisans

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Yıllık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008 -2009

Güz/

İlkbahar

EHU İletişim Becerileri

39

0

 

Probleme Dayalı Öğrenim

32

0

 

Davranış Bilimleri

20

0

 

Psikiyatri

12

60

 

2009 -2010

Güz/

İlkbahar

EHU İletişim Becerileri

21

0

 

Davranış Bilimleri

20

0

 

Psikiyatri

12

60

 

     

 

 

      Lisansüstü

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008 -2009

Güz

Öğrenme Kuramlarının Kliniğe Açılımı

2

2

1

Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

2

2

1

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Tez Çalışması

0

2

2

İlkbahar

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Tez Çalışması

0

2

2

2009 -2010

Güz

Klinik Psikolojinin Temelleri

2

0

7

Öğrenme Kuramlarının Kliniğe Açılımı

2

2

7

Gelişimsel Psikopatoloji

2

0

7

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Tez Çalışması

0

2

2

İlkbahar

Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

2

2

7

Seminer

0

2

7

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

2

Tez Çalışması

0

2

2

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.