ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Psikiyatri Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YER ALDIĞI YAYINLAR VE PROJELER

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YER ALDIĞI YAYINLAR VE PROJELER
 
 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
 
Eskin, M., Ertekin, K., Harlak, H., & Dereboy, C. (2008). Lise Öğrencisi Ergenlerde Depresyonun Yaygınlığı ve İlişkili Olduğu Etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi, 19, 382-389.
 
Eskin, M., Ertekin, K., Dereboy, C., & Demirkiran, F. (2007). Risk factors for and protective factors against adolescent suicidal behavior in Turkey. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, 28, 131-139.
 
Eskin, M., Kaynak-Demir, H., & Demir, S. (2005). Same-Sex Sexual Orientation, Childhood Sexual Abuse, and Suicidal Behavior in University Students in Turkey. Archives of Sexual Behavior, 34, 185-195.
     
      Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
Harlak H, Gemalmaz A, Gürel S, Dereboy ÇG, Ertekın K. Communication Skills Training: Effects on Attitudes toward Communication Skills and Empathic Tendency ,Education For Health 21 (2 ); 2008.  
 
      Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 
Harlak H, Gemalmaz A, Gürel S, Dereboy ÇG, Ertekın K, Learning communication skills in medical education, WONCA Europe 2005.
 
Dereboy Ç, Harlak H, Eskin M, Dereboy F, Kaynak Demir H, Bilal F, Ertekin K Developmental characteristics of adolescents: An exploratory study in a high school sample, 18. World Congress of IACAPAP 2008 (oral presentation)
      Projeler
Dereboy Ç, Harlak H, Okyay P, Eskin M, Dereboy F, Kaynak H, Bilal F, Ertekin K, Ergen ve sorunları durum saptama çalışması, ADÜ Bilimsel Araştırmaları, Proje No: GSUAM-02001, 2005
Harlak H ,Dereboy Ç, Okyay P, Eskin M, Dereboy F, Kaynak H D, Ergen ve ruhsal sorunları durum saptama çalışması II, ADÜ Bilimsel Araştırmaları, Proje No: FEF-05013, 2007
Dereboy Ç, Eskin M, Şenyuva Ş, Aydın ili normal popülasyonda kişilik bozukluklarının prevelans çalışması ve ilişkili parametrelerin incelenmesi, TÜBİTAK Proje No: SBAG- HD- 128 (106S113), 2008