ADÜ Menü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anatomi Anabilim Dalı (Tıp)

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Tanıtım: Anatomi yüksek lisans programı insan vücudunun morfolojik yapısının fonksiyonel düzeyde tanımlanarak öğrenciye aktarılması, edinilen bilgiyi tıp eğitimiyle bağlantılı olarak yorumlayabilen uzmanların yetiştirilmesi için kurulmuştur.

Anatomi alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirmek lisansüstü eğitimimizin amacıdır. 

Fiziki Altyapı: Anatomi laboratuvarı  Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Uygulama Merkezi Kemik ve Maket Odası

Teknik Altyapı: Antrpometry seti, Skinfld, BIA 101, BİA 720, Yeterli kemik arşivi, Çeşitli insan maketleri, Kadavra, Diseksiyon Seti, Morg Ünitesi, Kadavra Saklama Havuzu, Bilgisayarlar, Yazıcı ve Tarayıcılar

DERSLER ve DÖNEMLERİ

              1. DÖNEM                                                                                                     T     U    K    A      IY      AH
           232001Y0TAN502 Genel Anatomi I (Hareket Sistemi) Motion System YL Zorunlu   2    2    3     6    150     6

232001Y0TAN504 Genel Anatomi II (Solunum ve Dolaşım Sistemleri Anatomisine Giriş) Introduction to the Anatomy of the Respiratory and Circulatory Systems                                                           YL  Zorunlu   2    2    3    6     151    6

232001Y1TAN523 Makroskopik Anatomi Macroscopic Anatomy                       YL  Seçmeli  2   2     3   4   100      4

           2. DÖNEM

232001Y0TAN701 Seminer Seminar                                                             YL  Z orunlu    0  2     0    2     50     2

232001Y1TAN525 Endokrin Organlar Anatomisi Anatomy of Endocrine Org    YL  Seçmeli    2  2     3    6    150     6

232001Y1TAN526 Genital Sistem Anatomisi Anatomy of the Reproductive System   YL S      2  2     3    6    150    6

232001Y1TAN529 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Scientific Research Meth               YL S    2   0     2    4     94     4

232001Y1TAN530 Periferik Sinir Sistemine Giriş Introduction Peripheral Nervous System   YL S  2  2   3  4   100  4

232001Y1TAN532 Otonom Sinir Sistemi Anatomisi The Anatomy of the Autonomic Nervous S.  YL S 2 2 3 6 150  6

         3. DÖNEM

232001Y0TAN703 Uzmanlık Alan Dersi Fields of Specialization                              YL   U   8   0   0   5    122      5

232001Y0TAN704 Tez Çalışması Master's Thesis                                                  YL   Z    0   1   0  25   630     25      

         4. DÖNEM

232001Y0TAN704 Tez Çalışması Master's Thesis                                                 YL    Z   0  1    0  25    630     25