E-POSTA
E POSTA 
PAROLA
 HIZLI ERİŞİM
Ana Sayfa
Tarihçe
Akademik Personel
Toplantılar_Kararlar
Tıp Eğitimi Anabilim Dalları
Tıp Eğitimi Dokümanları
UTEK 2010
İletişim
Tıp Fakültesi Ana Sayfa
Üniversite Ana Sayfa
 2007-2. Toplantı

Tıp Eğitim Anabilim Dalı'nda görevlendirilen Öğretim Üyeleri, 15.01.2007 tarihinde saat 14.00'de toplanarak Anabilim Dalı’nın çalışmalarını görüşmüşler ve aşağıdaki kararları almışlardır:

1) Anabilim dalında görevlendirilen öğretim üyelerinin, bu güne kadar elde edilen bilgiler ışığında eğitim-öğretim yönergesi, programı ve müfredatı ile ilgili olarak ne gibi düzenlemeler ve değişiklikler yapılacağı ve bunların yapılması için uygulanacak yöntem konusunda görüşmeler sırasında;

     a- Programla ilgili değişiklikler için, anket uygulama suretiyle staj kurullarından, öğretim üyelerinden, öğrencilerden, mezunlardan görüş alınması. Anket sorularının Pınar OKYAY, Feray GÜRSOY, Aslıhan KARUL tarafından hazırlanması.

     b- Dr.Mustafa ALTINIŞIK'ın geçen toplantıdaki sunumunda belirttiği müfredatta ve programda sınıflar arasındaki ders sayıları farklarının değerlendirilmesi.

     c- Geçmiş yıllara ait başarı oranlarının değerlendirilmek üzere Mustafa ALTINIŞIK tarafından çıkarılması.

     d- Anabilim dalları ders konularının Ulusal Çekirdek Programına (ÇEP) uygunluk durumunun yeniden değerlendirilmesinin istenmesi.

     e- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı derslerinin Türkiye'deki diğer fakültelerdeki durumu ile birlikte değerlendirilmesi.

     f- Tıp Eğitimi Anabilim Dalında görevlendirilen öğretim üyelerinin staj kurulları toplantılarına katılması.

     g- Staj kurulu geri bildirim formlarının yeni haliyle doldurmak zor bulundu, formun gözden geçirilmesi.

     h- 6.Sınıf öğrencileriyle konuşulması.

     i- Kurul sınavı kuramsal sınav sorularının bir kısmının entegre soru biçiminde hazırlanması için çalışmalar yapılması.

2) Sonraki toplantının 22 Ocak 2007 tarihinde saat 10.00'da yapılması.

  Toplam 5071 kişi, Bugün 4 kişi tarafından gezilmiştir.
  Bu site 27 Mart 2009 Cuma tarihinde açılmıştır.
  Teknik Sorumlu : Toros KATILMIŞ (toros@adu.edu.tr)
Bu Sitenin içeriğinden aşağıdaki personel sorumludur 
 [ Mustafa Altınışık