E-POSTA
E POSTA 
PAROLA
 HIZLI ERİŞİM
Ana Sayfa
Tarihçe
Akademik Personel
Toplantılar_Kararlar
Tıp Eğitimi Anabilim Dalları
Tıp Eğitimi Dokümanları
UTEK 2010
İletişim
Tıp Fakültesi Ana Sayfa
Üniversite Ana Sayfa
 Tarihçe

1) Fakülte Kurulu'nun 16.02.2006 tarih ve 2/V sayılı oturumunda alınan V nolu karar: Temel Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Tıp Eğitimi Anabilim Dalının kurulmasına ve Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

2) Üniversite Senatosu'nun 09.03.2006 tarih ve 2006/03 sayılı oturumunda alınan VI nolu karar: Tıp Fakültesi yapılanmasında yer alan Temel Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Tıp Eğitimi Anabilim Dalının kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.04.2006 tarih ve 8892 sayılı yazısı: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı açılması konusundaki teklifi 13.04.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.

4) Fakülte Kurulu'nun 27.06.2006 tarih ve 5/II sayılı oturumunda alınan II nolu karar: Tıp Eğitimi Anabilim Dalında görev almak isteyen öğretim üyelerinin asli görevleri üzerlerinde kalmak kaydı ile gerekli duyurunun yapılmasına ve görev almak isteyen öğretim üyelerinin varsa eğitimle ilgili sertifika, yayın, aldığı görev vb belgelerin istenmesine ve sonucunun takrar Fakülte Kurulu'nda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

5) Fakülte Kurulu'nun 08.09.2006 tarih ve 8/I sayılı oturumunda alınan I nolu karar: Tıp Eğitimi Anabilim Dalında görev almak isteyen öğretim üyelerinin asli görevleri üzerlerinde kalmak kaydı ile müracaat edenlerin listesi üzerinden bilgi ve deneyimleri ile özgeçmişleri doğrultusunda değerlendirilerek dekanlık tarafından tespit edilmesine ve belirlenen kişilerin Fakülte Kurulu'na tavsiye edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6) Fakülte Kurulu'nun 14.09.2006 tarih ve 17/III sayılı oturumunda alınan III nolu karar: Tıp Eğitimi Anabilim Dalında görev almak isteyen öğretim üyelerinin asli görevleri üzerlerinde kalmak kaydı ile müracaat edenlerin listesi üzerinden bilgi ve deneyimleri ile özgeçmişleri doğrultusunda 2 Profesör, 3 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent'ten oluşan bir Anabilim Dalı olarak yapılandırılmasına ve görevlendirilecek öğretim üyelerinin dekanlıkça tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7) Dekanlığın 18.09.2006 tarih ve B.30.2.ADÜ.0.01.00/212-2848 sayılı yazılarına Rektörlüğün 06.10.2006 tarih ve 5225 sayılı yanıt yazısı: Aşağıda isimleri ve Anabilim Dalları yazılı Fakülteniz öğretim üyelerinin, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda asli görevleri üzerlerinde kalmak kaydı ile görevlendirilmeleri, Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.

Prof.Dr. Neriman AYDIN                          Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Prof.Dr. Feray GÜRSOY                           Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK                     Biyokimya AD

Doç.Dr. Aslıhan KARUL                             Biyokimya AD

Doç.Dr. Pınar OKYAY                               Halk Sağlığı AD

Yrd.Doç.Dr. Hayrullah KÖSE                      Biyofizik AD

Yrd.Doç.Dr. Semra ERPEK                         Histoloji-Embriyoloji AD

8) Dekanlığın Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına 09.10.2006 tarih ve B.30.2.ADÜ.0.01.00/201-3163 sayılı yazısı: Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümüne Bağlı Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda asli görevleri üzerlerinde kalmak kaydı ile aşağıda isimleri yazılı öğretim üyeleri 09.10.2006 tarihinden itibaren görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Başkan Vekaleten                   Prof.Dr. Neriman AYDIN                         

Üye                                        Prof.Dr. Feray GÜRSOY                          

Üye                                        Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK                    

Üye                                        Doç.Dr. Aslıhan KARUL                            

Üye                                        Doç.Dr. Pınar OKYAY                              

Üye                                        Yrd.Doç.Dr. Hayrullah KÖSE                     

Üye                                        Yrd.Doç.Dr. Semra ERPEK

9) Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda görevlendirilen öğretim üyeleri, 16.10.2006 tarihinde saat 13.30'da Dekan Prof.Dr. Orhan ÇİLDAĞ başkanlığında Dekanlıkta toplanmışlar ve böylece fakültemiz Tıp eğitimi Anabilim Dalı çalışmalarına başlamıştır.

10)Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 22.12.2008 günkü kararıyla, Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan “Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının” kapatılmış ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan “Tıp Eğitimi Anabilim Dalı” sayılmıştır.

11) Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 22.12.2008 günkü Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan “Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının” kapatılması ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan “Tıp Eğitimi Anabilim Dalı” sayılmasına ilişkin kararının yürütmesi Danıştay Sekizinci Daire Esas No: 2009/1701 sayılı kararıyla durdurulmuştur.

12) Yükseköğretim Başkanlığının 28.07.2009 tarih ve 22886 sayılı yazılarıyla, 21/07/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında, 22.12.2008 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan kararda yer alan Tıp Fakülteleri bünyesinde yer alan Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı'nın kapatılması ve bu üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı açılması ile ilgili kararın  Danıştay 8. Dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararı gereği iptal edilerek, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı'nın Tıp Fakülteleri bünyesinde açılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

13) Fakültemiz Fakülte Kurulunun 23.02.2010 tarih ve 2 sayılı toplantısında, Fakültemiz Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nın öğretim üyesi görevlendirilerek yapılandırılmasına ve rektörlük makamına arzına karar verilmiştir.

14) Fakülte Kurulu kararının Rektörlük Makamı tarafından onaylanmasından sonra, Fakültemiz Yönetim Kurulunun 30.03.2010 tarih ve 8 sayılı toplantısında alınan XIX nolu kararla Fakültemiz Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nın

Anabilim Dalı Başkan Vekili Prof.Dr. Mustafa ALTINIŞIK

Anabilim Dalında Görevlendirilecek Öğretim Üyeleri: Prof.Dr. Ferhan DEREBOY, Prof.Dr. Harun GÜRSOY, Prof.Dr. Feray GÜRSOY, Prof.Dr. Neriman AYDIN, Prof.Dr. Okay BAŞAK, Prof.Dr. Haluk EROL, Prof.Dr. Gökhan ERPEK, Prof.Dr. Ali Rahmi BAKİLER, Prof.Dr. Erdal BEŞER, Prof.Dr. H. Meltem SÖNMEZ ve Doç.Dr. Nefati KIYLIOĞLU olarak yapılandırılmasına ve Rektörlük Maramına arzına karar verilmiştir.

15)  Fakültemiz Yönetim Kurulu Kararının Rektörlük Makamı tarafından onaylanmasından sonra, Tıp Eğitimi Anabilim Dalımız 06.04.2010 tarihinde ilk Akademik Kurul Toplantısını yaparak yeniden çalışmalara başlamıştır.

  Toplam 5077 kişi, Bugün 10 kişi tarafından gezilmiştir.
  Bu site 27 Mart 2009 Cuma tarihinde açılmıştır.
  Teknik Sorumlu : Toros KATILMIŞ (toros@adu.edu.tr)
Bu Sitenin içeriğinden aşağıdaki personel sorumludur 
 [ Mustafa Altınışık