Tıp Fakültesi
 
Psikiyatri Anabilim Dalı
Psikiyatri Anabilim Dalı
ANA SAYFA
GENEL BİLGİLER
ÖĞRETİM ÜYELERİ
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
KLİNİK HİZMETLER
UZMANLIK EĞİTİMİ
KLİNİK PSİKOLOJİ EĞİTİMİ
TIP ÖĞRENCİSİ EĞİTİMİ
KİTAPLARIMIZ
SİTE HARİTASI
BİLGİ EDİNME
İLETİŞİM FORMU
ARAMA
Google 

Klinik Hizmetler

AYAKTAN TANI VE TEDAVİ (POLİKLİNİK): Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin şehir binasındaki üç katlı bir blokta poliklinik (ayaktan tanı ve tedavi) hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Giriş katında psikolojik değerlendirme ve psikoterapi birimlerinin kullanımına ayrılmış test ve görüşme odaları ile bu birimlerin konsültan öğretim üyelerinin ofisleri bulunmaktadır. Orta kat genel psikiyatri polikliniği ile psikoz ve nevroz birimlerinin kullanımına ayrılmış olup bu birimlerin konsültan öğretim üyelerinin ofisleri de bu katta bulunmaktadır. 2011 yılı içinde polikliniğimizde yapılan toplam psikiyatrik muayene sayısı 6432'dir. 2012 yılı içinde polikliniğimizde yapılan toplam psikiyatrik muayene sayısı ise 7989'dur.

YATAKLI TANI VE TEDAVİ (SERVİS): Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin şehir binasındaki iki katlı bir bloktaki servisimizde yataklı tedavi hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Servisin A ve B kanatları 16 tam gün hastasının bakım ve tedavisi, C kanadı ise 9 gündüz hastasının tedavisi için kullanılmaktadır. Bu sayede hem kadın ve erkek hastalarınızı ayrı kanatlarda yatırılabilmekte, hem de hafif (nevrotik) ve ağır (psikotik) hastalarımızı bir ölçüde ayrı ortamlarda tutabilmekteyiz. Hastalarımızın tedavisini Nevroz veya Psikoz Birimlerinin sorumluluğunda sürdürmekteyiz. Kayıtlarımıza göre 2011 yılı içinde servisimizde tedavi gören hasta sayısı 95'tir. 2012 yılında servisimizde tedavi gören hasta sayısı 161'dir.

ADLİ / ÖZÜRLÜ OLGU DEĞERLENDİRME: Son yasal değişikliklerin ardından hem adli olgu hem de özürlü hasta değerlendirme sayımızda ciddi bir artış gözlemekteyiz. Bu artan iş yüküyle başa çıkabilmek için son yıl asistanlarımızdan birini sadece bu işle görevlendiriyoruz. Kayıtlarımız, 2011 yılında 313 adli psikiyatrik değerlendirme yapmış olduğumuzu gösteriyor. Kimi olguları Adli Tıp Anabilim Dalı ile birlikte yaptığımız Adli Psikiyatri konseylerinde değerlendiriyoruz. 2012 Ocak ayında değerlendirdiğimiz adli olgu sayısının 35, özürlü olgu sayısının 70 olmasına bakarak, bu alandaki iş yükümüzün giderek daha da artacağını düşünmekteyiz.  2012 yıl sonu hesaplamalarına göre psikiyatrik değerlendirme yaptığımız adli olgu sayısı 321'dir.

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME: Anabilim dalımız Psikolojik Değerlendirme Birimi sorumluluğunda 2011 yılı içinde düzenlenen toplam değerlendirme raporu sayısı 665'tir. Bunların önemli bölümünü adli olgu (153), özürlü hasta (300) ve konsültasyon (140) değerlendirmeleri oluşturmaktadır.

2011-2012 YILLARINA AİT HASTA SAYILARI
  Genel Ayaktan Hasta Toplamı Poliklinik Hastası Adli Olgu Sağlık Kurulu Yatan Hasta
2011 YILI 6432 - 313 - 95
2012 YILI 7989 6036 321 1632 161
ARTIŞ ORANI %24   %0,2   %69