Tıp Fakültesi
 
Psikiyatri Anabilim Dalı
Psikiyatri Anabilim Dalı
ANA SAYFA
GENEL BİLGİLER
ÖĞRETİM ÜYELERİ
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
KLİNİK HİZMETLER
UZMANLIK EĞİTİMİ
KLİNİK PSİKOLOJİ EĞİTİMİ
TIP ÖĞRENCİSİ EĞİTİMİ
KİTAPLARIMIZ
SİTE HARİTASI
BİLGİ EDİNME
İLETİŞİM FORMU
ARAMA
Google 

Site Haritası
» Genel Bilgiler
        » Dahili Telefon Numaralarımız
» Öğretim Üyeleri
        » Prof.Dr. Ferhan Dereboy
                » 2012 » Türk Gençlerinde Kimlik Gelişimi ve Kimlik Sorunları
                » 2001 » Tıp eğitiminde tam entegrasyona doğru: Menderes deneyimi
                » 1996 » Kimlik: Nesne İlişkilerinin üçüncü ve en üst düzeyi
                » 1999 » Gençlerde kimlik gelişimi sürecini değerlendirmekte kullanılan iki ölçeğin psikometrik özellikleri
                » 1994» Bir Kimlik Duygusu Değerlendirme Aracına Doğru
                » 1990 » Aleksitimi: Bir Gözden Geçirme
                » 1997 » Erişkinlikteki Durağanlığın Oyunlaştırılması: Godot'yu Beklerken
        » Prof.Dr. Levent Sevinçok
        » Prof.Dr. Çiğdem Dereboy
        » Prof.Dr. Mehmet Eskin
        » Yrd.Doç.Dr. Vesile Altınyazar
        » Yrd.Doç.Dr. Filiz ÖZDEMİROĞLU
» Bilimsel Etkinlikler
        » Türkiye'de Gençlik: Ne Biliyoruz, Ne Bilmiyoruz?
        » 2012 2013 SEMİNER/LİTERATÜR TAKVİMİ
        » ÇEŞİTLİ KAYNAKLAR
                » Coskunol et al. SCID II Türkçe versiyonu güvenirliği. TPD 1994
        » Türk Psikiyatri Dergisi 2010 Yılı Araştırma Ödülü
        » Anabilim Dalımızda Gerçekleştirilen Tez Çalışmalarından Yayına Dönüşenler
» Klinik Hizmetler
        » Nevroz Birimi
        » Psikoz Birimi
        » Psikoterapi Birimi
                » Grup Terapi Kayıt ve Süpervizyon Formu
        » Psikolojik Değerlendirme Birimi
» Uzmanlık Eğitimi
        » PSİKİYATRİ ASİSTANLARINA DİNAMİK PSİKOTERAPİDE YETKİNLİK KAZANDIRMA
        » Sonuç Odaklı Asistan Eğitimi
        » 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI
        » 2011 2012 Psikiyatri Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Programı
        » Uzmanlık Eğitimini Belgelendirme Formları
                » BDT Süpervizyon Formu
                » Grup Psikoterapisi Süpervizyon Formu
                » Olgu Sunumu Geribildirim Formu
                » Asistan Semineri Geribildirim Formu
                » Makale Sunumu Geribildirim Formu
        » Dünden Bugüne Uzmanlık Öğrencilerimiz
        » TAMAMLANMIŞ UZMANLIK TEZLERİ
        » ADÜ PSİKİYATRİ PSİKOZ VE NEVROZ BİRİMİ ASİSTANLARI İÇİN SERVİS UYUM MADDELERİ
        » Uzmanlık Tez Özetleri
                » Dr. Yaşan Bilge Şair
        » FORMLAR
                » Proje Öneri Formu
                » psikiyatri özür oranı cetveli
                » balthazar hesaplama
                » HASTALIK BRANŞLARININ SINIFLANDIRILMASI
                » ASİSTAN DERS KATILIM FORMU
        » 2012 2013 UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI
                » RSHAD uzmanlık eğitimi 2012 2013
                » Genel Psikiyatri Müfredatı 2012 2013
                » PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ DERS PROGRAMI 2012 2013
        » ANABİLİM DALIMIZ NÖBET KURALLARI
» Klinik Psikoloji Eğitimi
        » Psikoloji Öğrencileri Stajı
        » Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
        » Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencileri
        » MEZUNLAR
» Tıp Öğrencisi Eğitimi
        » Tıp Eğitiminde Tam Entegrasyona Doğru: Menderes Deneyimi
        » Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Müfredatı
        » 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLARI STAJ KURULU PROGRAMI
» KİTAPLARIMIZ
        » Prof. Dr. Mehmet Eskin » Prof. Dr. Çiğdem Dereboy » Doç.Dr. Hacer Harlak » Prof. Dr. Ferhan Dereboy» TÜRKİYE'DE GENÇLİK Ne biliyoruz? Ne bilmiyoruz?
        » KİŞİLERARASI İLİŞKİSEL ROL ANALİZİ» Ferhan Dereboy, Mehmet Eskin, Hülya Aslantaş.
        » Prof. Dr. Mehmet Eskin » Hayat Dengesi
        » Prof.Dr. Mehmet Eskin» Sorun Çözme Terapisi
        » Prof.Dr. Mehmet Eskin» Sorunlarımı Çözebilirim
        » Prof.Dr. Mehmet Eskin» İntihar
        » Prof.Dr. Mehmet Eskin Problem Solving Therapy in the Clinical Practice
» Site Haritası
» Bilgi Edinme
» İletişim Formu

Tıp Fakültesi Ziyaretçi İstatistikleri
Psikiyatri Anabilim Dalı Site Sorumluları