E-POSTA
E POSTA 
PAROLA
 HIZLI ERİŞİM
Ana Sayfa
FTR Hakkında
Romatoloji BD
Akademik Personel Listesi
Kliniğimiz
Asistan Eğitimi
Bağlantılar
Seminerler
Öğrenci Eğitimi
İletişim
Hastalar İçin
Tıp Fakültesi Ana Sayfa
Üniversite Ana Sayfa
 Romatoid Artrit
 

Romatoid artrit genellikle el ve ayak eklemleri de dahil olmak üzere, simetrik olarak eklemlerde inflamasyon ve bunun sonucunda şişme, ağrı ve zamanla eklem içinde hasara yol açan otoimmün bir hastalıktır.

Hastalığın Nedenleri
Romatoid artrit vücutta değişik bulgular ile de ortaya çıkabilir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik yatkınlık ve diğer birçok faktör hastalığı oluşturan otoimmün reaksiyonu ortaya çıkarıyor olabilir. Hastalık toplumda % 1 oranında görülür ve kadınlarda erkeklere oranla 2 veya 3 kat daha sıktır. Genellikle 25-50 yaş arasında ortaya çıkar. Ancak diğer yaşlarda da görülebilir. Bazı kişilerde hastalık kendiliğinden gerileyebilir. Tedavi ile her dört kişiden üçünün bulguları azalabilir. Ancak buna karşın her on kişiden birinde dereceli işlev kaybı gelişir. Bu hastalıkta otoimmün sistem eklem yüzeyini örten dokulara yönelir. Giderek kıkırdak, kemik ve eklem bağları aşınır, eklemin içinde skarlar oluşmasına yol açar. Sonuçta eklemler değişen oranlarda yıkıma uğrarlar.

                Belirtiler ve Komplikasyonlar

 • Romatoid artrit aniden aynı anda birden fazla eklemde inflamasyon ile ortaya çıkabilir.

 • Çoğu zaman sessizce başlayıp çeşitli eklemleri etkiler.

 • Vücudun sağ veya sol tarafında belirli bir eklem tutulmuşsa, aksi tarafta da aynı eklemde inflamasyon ortaya çıkar.

 • El ve ayak parmakları, el bileği, dirsek, ayak bileği gibi küçük eklemlerde başlaması tipiktir. İnflamasyon olan eklemler, sıklıkla uyandıktan ya da uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra ağrılı ve sıklıkla tutuktur.

 • Bazı hastalar öğleden sonraları kendilerini yorgun ve güçsüz hissederler.

 • Etkilenen eklemler büyüyerek deforme olabilirler.

 • Kimi eklemlerde kontraktür gelişir ve belirli bir pozisyonda kalıp açılamazlar. El parmakları serçe parmağına doğru eğilir. Şiş el bileğinde karpal tünel sendromu gelişebilir.

 • Diz arkasında oluşabilen kistler, patlayarak ayaklarda şişme ve ağrıya neden olabilirler.

 • Hastaların % 30-40’ında genellikle hasta eklemlere yakın yerlerde, deri altında nodüller ortaya çıkar.
 • Romatoid artrit hafif bir ateş ile birlikte damarlarda vaskülit adı verilen inflamasyonlara da yol açabilir. Bunun sonucu olarak sinir hasarı ayak ülserleri görülebilir.
 • Akciğer zarının ya da kalbin en dış tabakasının inflamasyonu (plörezi, perikardit) veya skar oluşumu sonucu göğüs ağrısına, solunum güçlüğüne ve kalp fonksiyonunun bozulmasına yol açabilir.
 • Bazı hastalarda lenf bezleri şişebilir, Sjögren sendromu ya da gözlerde inflamasyon da oluşabilir.

 

 Tanı
Romatoid artriti, artrit yapan diğer hastalıklardan ayırmak bazen zor olabilir. Aşağıdaki bulgulardan dördü olan hastalarda romatoid artrit olasıdır.

 • Sabahları 1 saatten fazla süren tutukluk (en az altı haftadan beri)

 • Üç ve daha fazla eklemde inflamasyon (en az altı haftadan beri)

 • El, el bileği ve parmaklarda artrit (en az altı haftadan beri)

 • Kanda romatoid faktör bulunması

 • Röntgen filminde karakteristik değişiklikler.

Hastalarda laboratuvar testleri, eklem sıvısı muayenesi veya bazen de biyopsi, tanı için gerekli olabilir. 9/10 hastada kanda eritrosit sedimantasyon hızı artmıştır. Çoğu hastada hafif anemi vardır. Nadiren akyuvar sayısı da azalır.

Romatoid artritli hastaların çoğunda kanda ayırt edici antikorlar mevcuttur. Her on hastadan yedisinde romatoid faktöre rastlanır. Bu aynı zamanda kronik karaciğer hastalarında ve bazı infeksiyonlarda (kimi kişilerde) hastalık olmaksızın da pozitif olabilir. Romatoid faktörün yüksek düzeyde olması romatoid artritin şiddeti ile ilişkilidir.

Önlem ve Tedavi
Romatoid Artritli hastalarda tedavi çok yönlü yürütülür. Hastalara ilaç tedavileri yanında, bilinçlendirme, dinlenme ve egzersiz önerileri, başkalarına bağımlı olmalarını önleyebilecek destek araçlar sağlanması ileri olgularda cerrahi tedaviler söz konusu olabilir.

Tedavi inflamatuvar süreci baskılamak, hastayı aktif hale getirmek, tutukluk ve ağrıyı önlemek ve genel olarak yakınmaları azaltma amacına yöneliktir ancak tamamen hastalığı ortadan kaldırmaz.. Romatoid artrit kontrol edilmediğinde giderek kalıcı fonksiyon kayıplarına yol açtığından tedavi mutlaka bir uzman hekim tarafından yönlendirilmelidir.

  Toplam 6876 kişi, Bugün 1 kişi tarafından gezilmiştir.
  Bu site 18 Eylül 2008 Perşembe tarihinde açılmıştır.
  Teknik Sorumlu : Toros KATILMIŞ (toros@adu.edu.tr)
Bu Sitenin içeriğinden aşağıdaki personel sorumludur 
 [ Yrd.Doç.Dr. Gülcan GÜRER
 [ Ars.Gör. Ali Hakan AYDEMİR