E-POSTA
E POSTA 
PAROLA
 HIZLI ERİŞİM
Ana Sayfa
FTR Hakkında
Romatoloji BD
Akademik Personel Listesi
Kliniğimiz
Asistan Eğitimi
Bağlantılar
Seminerler
Öğrenci Eğitimi
İletişim
Hastalar İçin
Tıp Fakültesi Ana Sayfa
Üniversite Ana Sayfa
 FTR Hakkında
 

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

Günümüzde Hekimler hastalıkların tedavisinde oldukça başarılıdırlar. Ancak hastalıkların yol açtığı fonksiyonel bozukluklar (Hareket kabiliyeti, iletişim, kendine bakım çabaları ve çalışma-üretme kabiliyeti) en az hastalık kadar önemlidir. Hastalık fonksiyonel yetersizliğe (Sakatlık) yol açtığı zaman hastanın günlük yaşam aktiviteleri her yönden olumsuz etkilenir. Fonksiyonel  yeterliliğin,yaşam kalitesinin arttırılmasında  anahtar rol oyadığını en iyi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim dalı (FTR) uzmanları bilmektedirler. FTR uzmanı kısaca fizyatrist olarak adlandırılır. Fizyatristler-sakatlığa yolaçan her türlü hastalığın (Romatolojik, Nörolojik Ortopedik vd.) tanı, tedavi korunma tedbirlerini bilmek ve uygulamak durumunda olan meslek gurubudur. FTR Uzmanları her biri kendi alanında uzman bir ekiple birlikte çalışır (Fizyoterapist,uğraş terapisti,konuşma terapisti, fizyoterapi hemşiresi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı vd).
         Kısaca Fizyatristler hastaların fonksiyonel düzeyini, yaşam kalitesini ve fonksiyonel bağımsızlık düzeylerini arttırmak için çaba sarfederler.

 

What is Physical Medicine and Rehabilitation       

   Physicians are experts in the treatment of medical illness.However, to the medical patient, the impact of illness on function (the ability to move, communicate, care for oneself and work) is often just as important as the illness itself. When illness results in a decrease in function - disability - the consequences can have a significant impact on every aspect of a patient's life.
Physicians who specialize in Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R) know that the ability to function is the key to a good quality of life. These specialists, called physiatrists, are experts in the diagnosis, treatment, and prevention of  all types of diseases  (Rheumatologic, Neurologic,Ortaepedhic etc.) which result with   disability. Physiatrist working with an interdisciplinary team of experts in many fields (nursing, physical therapy, occupational therapy, speech and language pathology, psychology, social work, and others )
        Briefly physiatrists strive to maximize each patient's function, quality of life, and independence.

 


   

  Toplam 6957 kişi, Bugün 11 kişi tarafından gezilmiştir.
  Bu site 18 Eylül 2008 Perşembe tarihinde açılmıştır.
  Teknik Sorumlu : Toros KATILMIŞ (toros@adu.edu.tr)
Bu Sitenin içeriğinden aşağıdaki personel sorumludur 
 [ Yrd.Doç.Dr. Gülcan GÜRER
 [ Ars.Gör. Ali Hakan AYDEMİR