ADÜ Menü

Eğitim Fakültesi
Eğitim Yönetimi ABD.

Hakkımızda

Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 3 Bilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Bunlar; Eğitim Programları ve Öğretim; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Eğitim Yönetimi Programlarıdır. Eğitim YönetimiAnabilim Dalı;  Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi çatısı altında Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarih, 97/9892 sayılı kararı ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı olarak kurulmuştur.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine 2000-2001 akademik yılında Sınıf Öğretmenliği Lisans Programındaki dersler (Sınıf Yönetimi, Okul Yönetimi)  ile başlamıştır. 2005 yılında yapılan düzenleme ile Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı ismini almıştır. 2016 yılındaki yeni yapılandırma ile adı Eğitim Yönetimi olarak değiştirilmiştir.

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programını 2009-2010 Güz Yarıyılında, Tezsiz Yüksek Lisans Programını 2010-2011 Güz Yarıyılında açmış ve aynı akademik yıllarda öğrenci alarak; eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim Yönetimi doktora programı ilk olarak 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde öğrenci almış ve o dönemden bu yana faaliyet göstermektedir.

 

MİSYONUMUZ


Eğitim Yönetimi alanında ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve bunlara çözüm önerileri üretebilen, etik değerleri benimsemiş ve uygulayabilen toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, farkındalık düzeyi yüksek öğrenciler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ


Eğitim Yönetimi anabilim dalında eğitim almak isteyen öğrencilerin tercih ettiği, bunların en iyi şekilde yetiştiği, öğrencisi olmaktan gurur duyduğu, güçlü akademik kadrosu ile tanınan, eğitime ilişkin toplumsal ihtiyaçlar yanıt veren bir yer olmak.

DEĞERLERİMİZ


• Akademik Özgürlük

• Dürüstlük

• Etik Değerlere Bağlılık

• Adalet

• Uyum

• Azim ve Kararlılık

• Eleştirel Düşünme

• Hoşgörü

• Hesap verebilirlik

• Özveri

• Şeffaflık

• Yenilikçilik ve yaratıcılık