ADÜ Menü

Eğitim Fakültesi
Eğitim Yönetimi ABD.

Öğretim Programı

Doktora:

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Derecesi Alabilmek için, Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler, yirmi dört (24) krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz (8) adet ders, iki (2) seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak zorundadır.
Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisizdir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir
 

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans derecesi alabilmek için, Tezli Yüksek Lisansta toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşulu ile en az yedi (7) ders, bir “Seminer Çalışması” ve “Tez Çalışması”; Tezsiz Yüksek Lisansta toplam otuz (30) krediden az olmamak koşulu ile en az on (10) ders, bir “Dönem Projesi”nden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisansta Seminer ve Tez çalışması; Tezsiz Yüksek Lisansta ise Dönem Projesi kredisizdir ve öğrenciler bu derslerden başarılı olmak zorundadır.