ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Söke Meslek Yüksekokulu

HABERLER / DUYURULAR
Haz
15
Ek Sınav Duyurusu ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE Azami Öğrenim Süresi Sona Eren 2014 ve Öncesi Girişli Öğrencilerimiz, 02-06 Temmuz 2018 Tarihleri Arasında Dilekçe İle Başvurmaları Halinde, Devam Koşulunu Yerine Getirerek Başarısız Oldukları Bütün Derslerden İki Ek Sınav Hakkından Faydalanabilirler. Başvuru Tarihi : 02-06 Temmuz 2018 1. Sınav Tarihi : 09-13 Temmuz 2018 2. Sınav Tarihi : 16-20 Temmuz 2018 Sınav Programı Söke MYO web sayfasında ilan edilecektir. *2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt yenilemeyen öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemek zorundadır. *Devamsızlıktan kalınan derslerin sınavına girilemez. *Dilekçesi bulunmayanlar sınava alınmayacaktır. (Dilekçe örneği ektedir.) *Başvuru dilekçelerinizi (0256) 511 14 30’a fakslayabilirsiniz. (Faksın ulaştığını ve okunaklı olduğunu telefonla öğreniniz) AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONA EREN / ERECEK ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU Ek süre MADDE 19 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altıyıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. (2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler şunlardır: a) Bu süreler sonunda, programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendinde belirtilenler dışında kalan öğrencilere, azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir. c) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saat birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler, ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır. ç) İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler. Başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin ise Üniversite ile ilişiği kesilir. d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler. e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Söz konusu öğrenciler, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girebilirler. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır. f) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde GANO’sunun 2,00’ın altında kalması sebebiyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere, diledikleri derslerden birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitimR08;öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.  
May
31
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Staj Tarihleri STAJ TARİHLERİ 2011 yılından önce Yüksekokulumuza kayıt yaptıranlar için; 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı staj tarihi 06 Kasım –  29 Aralık 2017 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı staj tarihi 05 Mart – 30 Nisan 2018 2017-2018 eğitim öğretim yılı yaz dönemi staj tarihi 2 Temmuz – 31 Ağustos 2018 2011 yılından sonra Yüksekokulumuza kayıt yaptıranlar için; 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı staj tarihi 06 Kasım – 15 Aralık 2017 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı staj tarihi 05 Mart – 13 Nisan 2018 2017-2018 eğitim öğretim yılı yaz dönemi staj tarihi 02 Temmuz – 10 Ağustos 2018  
Haz
4
I.Öğretim Bütünleme Sınavları Tarihleri  
May
28
TEK DERS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONUNDA TEK DERS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE Tek ders sınavı başvuru tarihleri: 02-06 Temmuz 2018 Tek ders sınavı 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 11.00’de yapılacaktır. (Başvuru için dilekçe örneği Söke Meslek Yüksekokulu’nun web sayfasından alınabilir.)  
Haz
4
II.Öğretim Bütünleme Sınavları Tarihleri