ÖĞRENCİ

Genel Bilgiler

Yüksekokulumuz altı farklı programda çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Makina Programı, Tekstil Programı ve Mobilya Dekorasyon Programlarından mezun olan öğrencilerimiz tekniker ünvanıyla iş hayatına atılmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzdaki ondört programda toplam eğitim süresi 4 yarıyıl  (2 yıl)'dır.Öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerini arttırabilmek amacıyla her öğrenci için 40 gün staj yapma zorunluluğu vardır.Staj yerleri öğrencinin eğitim gördüğü programa uygun olduğu staj komisyonunca onaylanmış kurum, kuruluş ve firmalardır.

Mezunlarımızın İstihdam Olanakları:

Dış Ticaret Programı mezunlarımız kendileri şirketlerin ihracat departmanlarında kolaylıkla iş bulabilmektedir.Ancak seçenek sadece bu değildir.Bankalar, kamu kurum ve kuruluşları, bu programın istihdam avantajı sağladığı sektörlerdir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı da bir çok sektörde istihdam avantajı sağlamakla beraber özellikle bankaların kalifiye iş gücü eksikliğini giderecek üst düzey elemanlar eğitmektedir.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı özellikle Türkiye'de eksikliği belirgin olarak hissedilen bir uzmanlık eğitimi vermektedir.Şirketlerde finansman yöneticiliği, bankalarda finansman yöneticiliği, borsa yöneticiliği v.b. sektörlerde istihdam olanakları mevcuttur.

Tekstil Teknolojisi Programımız özellikle son yıllarda büyük gelişme gösteren tesktil sektöründe kalifiye iş gücü eksikliğini gidermeyi amaçlamakta, bu yönde istihdam avantajı sağlamaktadır.

Mobilya Dekorasyon Programımız aynı şekilde son yıllarda belli başlı firmalarla dünya çapında bir büyüme gerçekleştiren mobilya ve dekorasyon sektörünün kalifiye iş gücü eksikliğini gidermeyi amaçlamakta, bu yönde istihdam olanakları sağlamaktadır. (2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımı durdurulmuştur.)

Makina Programımız özellikle tekstil sektöründe gelişen teknolojik cihazların kullanımında yeterlilik sahibi elemanlar yetiştirmeyi amaçlamakta ve bu yönde tesktil sektöründeki çok büyük bir istihdam açığını avantaj olarak sunabilmektedir. (2008/2009 eğitim-öğretimyılından itibaren öğrenci alımı durdurulmuştur.)

İşletme Yönetimi Programımız özellikle, büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler.

Lojistik Programımız tüm kamu ve özel kuruluşlarda çalışma imkanına sahip olacaklardır. Gerek lojistik sektöründe hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerekse lojistik fonksiyonlarının bir kısmını kendi bünyelerinde gerçekleştiren firmalarda ve lojistik sektörünün gelişmesi ve yapılanması konusunda faaliyet gösteren firmaların çeşitli kademelerinde görev alabileceklerdir.


Okunma Sayısı : 81767 Son Okunma : 6.10.2015 08:10

ÖĞRENCİ/Nazilli Meslek Yüksekokulu/Adnan Menderes Üniversitesi