ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Kuyucak Meslek Yüksekokulu

YAZ OKULU

 

YAZ OKULU

Hakkında Bilgilendirme

Genel Hususlar

  1. Bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 15 olmalıdır. Zorunlu ve istisnai hallerde bu sayı ilgili yönetim kurulunca 10 kişiye kadar indirilebilir.
  2. Yaz okulu kapsamında birinci ve ikinci öğretim programı öğrencileri aynı programa tabidir.
  3. Öğrencinin yaz okulunda alacağı derslerin toplamı 25 AKTS kredisini geçemez. (Ders sayısında sınır yoktur.)
  4. Yaz okulunda açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen saat başına yaz okulu ücretini öder. Yaz okulu ücreti ödemeden ders kaydı tamamlanmış sayılmaz. (Henüz belirlenmemiş olup, belirlendiğinde duyurulacaktır.)
  5. Sadece açılamayan veya kapatılan derslerin yaz okulu ücret iadesi yapılır.
  6. Yaz okulunda ders alan öğrencilerin o akademik yıl sonundaki GANO’su, yaz okulu derslerinden alınan notların da hesaba katılmasıyla belirlenir.
  7. Öğrenci not ortalamasını yükseltmek için daha önce alıp başarmış olduğu dersleri de yaz okulunda alabilir. Bu durumda, başarısız olsa bile, alınan son not geçerlidir.

 

Yaz Okulunda Yüksekokulumuzda ders alacak öğrencilerimiz;

 

 

 

Yaz Okulunda Yüksekokulumuzda açılmayan dersleri Üniversitemiz diğer birimlerinden almak isteyen öğrencilerimiz;

Yukarıdaki işlemleri yapmadan diğer birimlerden ders/dersler alan öğrencilerin almış oldukları ders/dersler ve notlar kesinlikle geçerli sayılmayacaktır.

 

 

 

 

Yaz Okulunda Başka Üniversitelerden Ders Almak İsteyen Öğrencilerimiz

Yukarıdaki işlemleri yapmadan diğer birimlerden ders/dersler alan öğrencilerin almış oldukları ders/dersler ve notlar kesinlikle geçerli sayılmayacaktır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi

Başlama Tarihi

 

Bitiş Tarihi

19 Haziran 2018

Yaz Okulu Ücretinin Yatırılması ve Kayıt Tarihleri

22 Haziran 2018

25 Haziran 2018

Derslere Başlama/Bitiş Tarihleri

10 Ağustos 2018

11 Ağustos 2018

Yaz Okulu Sonu Sınavı Tarihleri

17 Ağustos 2018

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YAZ OKULUNDA AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DERSLER

 

IYO103

Genel İşletme

KPO201

Kooperatifler Mevzuatı

IYO104

Makro Ekonomi

KPO203

Kooperatif Muhasebesi

IYO105

Genel Muhasebe I

KPO205

Kooperatiflerde Finansman

IYO106

Genel Muhasebe II

MV262

Çağdaş Siyasal  Akımlar

IYO108

Ticari Matematik

PRL204

Marka Yönetimi

IYO110

Ticaret Hukuku

YY103

Kamu Yönetimine Giriş

IYO111

Mikro Ekonomi

YY104

Yerel Yönetimlere Giriş

IYO114

İletişim

YY105

Temel Hukuk

IYO155

Halkla İlişkiler

YY106

Anayasa Hukuku

IYO201

Pazarlama İlkeleri

YY108

Kamu Maliyesi

IYO202

Üretim Yönetimi

YY110

İdare Hukuku

IYO203

Dış Ticaret

YY111

Siyaset Bilimi

IYO204

Finansal Yönetim

YY112

Genel Muhasebe

IYO205

İnsan Kaynakları Yönetimi

YY201

Yerel Yönetimler Mevzuatı

IYO206

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

YY205

Yerel Yönetimler Maliyesi

IYO207

Girişimcilik ve Küçük İşletme    Yöneticiliği

YY206

Türkiye'nin Yönetim Yapısı

IYO208

Yönetim Muhasebesi

YY207

Devlet Bütçesi

IYO209

Mali Tablolar

YY208

Türk Vergi Sistemi

IYO211

İstatistik

YY209

Vergi Hukuku

IYO213

Yönetim ve Organizasyon

YY212

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

IYO257

Maliyet Muhasebesi

YY213

Yerel Kamu Hizmetleri

KPO154

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

MAT183

Temel Matematik

KPO155

Meslek Etiği

 

*Diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin Yaz Okulunda Yüksekokulumuzda ders almasına ilişkin duyuru Üniversitemiz web sayfasında ve burada yayımlanacaktır.