ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kooperatifçilik (İkinci Öğretim)

Öğr. Gör. Yıldırım TOPRAK
Kooperatifçilik Bölüm Koordinatörü


  

PROGRAMIN AMACI:  Kooperatifler;  ortakların ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp,  korumak amaçlı kurulmuş örgütlerdir. Amacına göre konut, tüketim, satış ve kredi kooperatifi ismini alırlar. Ülkemizde son yıllarda önemi artan kurumlar olarak göze çarpmaktadır. Üniversitemize bağlı yüksekokulumuzda kooperatifçilik programı, bu alanda ihtiyaç duyulan eğitimli iş gücünü karşılamak amacı ile etkili bir ders programı uygulamakta ve bu paralelde eğitim vermektedir
         Kooperatifçilik programının amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine ilave olarak, ülkemizin ekonomik, sosyal ve toplumsal ilerlemesine katkıda bulunmak, var olan kooperatif çeşitlerini teorik ve pratik olarak inceleyerek, gerçek değerine ulaşmasını sağlamaktadır.
.

KISA TARİHÇE: Ülkemizde kooperatifçiliğin öncüsü olarak Osmanlı devleti döneminde Mithat Paşa, Cumhuriyet döneminde ise Atatürk’tür. Kooperatifçilik hareketi Osmanlı devleti döneminde Mithat Paşa nın kurduğu Memleket Sandıkları ile başlamıştır. Türkiye de bugün kü anlamı ile kooperatifçilik Cumhuriyet döneminde başlamıştır. Atatürk, 1920 den ölümüne kadar sürekli olarak Türk Kooperatifçilik hareketinin içinde olmuştur. Çok ilginçtir, Atatürk ün kooperatifçilikle ilgisi Cumhuriyetin kuruluşundan da önceye rastlamaktadır. Nitekim 1920 de TBMM ne sunulan Kooperatif Şirketler Kanunu tasarısında meclis başkanı olarak Mustafa Kemal in imzası vardır. Kooperatifçilikle ilgili yasal düzenlemeler açısından 1935 yılı o dönem itibari ile en verimli yıl olmuş, 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu Atatürk ün direktifleri ile çıkarılmış ve derhal uygulamaya konmuştur.

 

 

KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMINDA OKUTULAN DERSLER:

 

1.Yarıyıl: Genel Muhasebe-1, Genel İşletme, Mikro Ekonomi, Temel Matematik-1, Genel Kooperatifçilik, Türk Dili -1, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-1, Yabancı Dil-1, Halkla İlişkiler, Ofis Programları-1, Meslek Etiği, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Temel Hukuk

2.Yarıyıl: Makro Ekonomi, Ticari Matematik, Ticaret Hukuku, Genel Muhasebe-2,  Kooperatif İşletmeciliği, Türk Dili-2, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-2, Yabancı Dil-2, İletişim, Borçlar Hukuku, Ofis Programları-2, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Tarım Ekonomisi

3.Yarıyıl: Mali Tablolar, Kooperatifler Mevzuatı, Maliyet Muhasebesi, Kooperatifler Muhasebesi, Kooperatiflerde Finansman, Avrupa Birliği ve Diğer Ülkelerde Kooperatifçilik, Vergi Hukuku, Dış Ticaret, İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Satış Yönetimi, Şirketler Muhasebesi

4. Yarıyıl: Türkiye de Kooperatifçilik Uygulamaları, Tarımsal Kooperatifçilik, Türk Vergi Sistemi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Finansal Yönetim, Yönetim Muhasebesi, Hizmet Pazarlaması, AB ve Türkiye’ de Tarım Politikaları, Güncel Ekonomik Sorunlar, Türkiye Ekonomisi

 

 

ÖĞRENCİ KAPASİTESİ: Kooperatifçilik bölümünün birinci ve ikinci öğretim programlarına 50’şer kişilik toplam 100 öğrenci alınmaktadır.


MEZUNLARIN KAZANDIKLARI UNVAN VE DİPLOMA: Kooperatifçilik bölümü mezunu yetişmiş müteşebbisler iki yıllık ön lisans diploması almaya hak kazanarak, diploma unvanı ile yasada belirtilen yetki ve sorumlulukları da üstlenmiş olmaktadırlar.

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI: Kooperatifçilik Bölümü mezunu gençlerimiz, Türkiye de mevcut 5000 den fazla tarımsal kooperatiflerle ( Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Sulama Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Pancar Ekicileri Kooperatifleri vb.) ile sayıları 40000 i aşan tarım dışı ( Sanayi Ticaret Kooperatifleri, Esnaf- Sanatkar Kooperatifleri, Konut Kooperatifleri vb.) kooperatiflerde nitelikli personel olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının kooperatiflerle ilgili birimlerinde de çalışabilirler.

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLİNECEK FAKÜLTE VE BÖLÜMLER: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Tarım Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği gibi bölümlerine Dikey Geçiş Sınavını kazanarak geçiş yapabilirler. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine de sınavsız olarak geçiş yaparak lisans diploması alma hakkını elde edebilirler