ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Kuyucak Meslek Yüksekokulu

İşletme Yönetimi


                                                                                                      Öğr. Gör. Bahar GÜRDİN
                                                                                       İşletme Yönetimi Bölüm Koordinatörü


           Tanım: İşletme Yönetimi Programı ön lisans düzeyinde iki yıllık (dört yarı yıllık) öğretim hizmeti sunmaktadır. Öğrenciler, meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak veya ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı ile belirlenmektedir. Programı tamamlayan öğrenciler “işletme meslek elemanı” ünvanı alabilmektedirler.

         Programın Amacı: Kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak, çağdaş işletmecilik anlayışına uygun ve bilişim teknolojileri ile faaliyet gösterecek, mesleğe ilişkin özelliklere sahip ara elemanlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda öğrencilere, emek, sermaye ve doğal kaynaklardan optimum faydayı sağlayacakları teorik bilgiler verilmektedir. Uygulamalı derslerle de öğrenciler iş hayatına hazırlanmaktadır.

          Eğitsel Faaliyetler: Programda teorik derslerin yanı sıra istihdam öncesi deneyim kazandırmak amacıyla 30 iş günü işletmeye dayalı öğrenim (staj) uygulamaları bulunmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olarak gerçekleştirdikleri staj ile okulda almış oldukları eğitim ve öğretimi gerçek ortamda gözlemleme ve uygulama olanağı bulmaktadırlar.
İşletme meslek elemanı adayı öğrencilerimize sürekli değişen ve gelişen işletme ve yönetim alanında gerekli eğitim ve öğretimin verilmesini sağlamak amacıyla ilgili sektörlerle işbirliği sonucu seminer, panel ve konferanslar düzenlenmekte ve işletme ziyaretlerine gidilmektedir.
          İlgili Sektörler, İş Olanakları Ve Mezunlar: İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler başta yönetim olmak üzere kamu ve özel sektör işletmelerinin tüm bölümlerinde (pazarlama, üretim, insan kaynakları, muhasebe, finansman, AR-GE gibi) çalışma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek veya sınavsız olarak aşağıda belirtilen lisans bölümlerine devam edebilmektedirler.

           DGS Sınavı İle Devam Edebilecekleri Bölümler


1-      Bankacılık
2-      Bankacılık ve Finans
3-      Bankacılık ve Finansman
4-      Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
5-      İşletme
6-      İşletme ve Bilgi Yönetimi
7-      İşletme Enformatiği
8-      İşletme Öğretmenliği
9-      İşletme Ekonomisi
10-    Sağlık Kurumları İşletmeciliği
11-    Sermaye Piyasası
12-    Sigortacılık
13-    Sigortacılık ve Risk Yönetimi
14-    Uluslararası Finans
15-    Uluslararası İşletmecilik
16-    Uluslararası Ticaret
17-    Uluslararası Ticaret ve Finansman
18-    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
19-    Yönetim Bilişim Sistemleri
            
              Sınavsız Direkt Kayıt İle Devam Edebilecekleri Bölümler


 1- İktisat

 2- İşletme
 3- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri