ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu

Stratejik Plan

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

2007-2011 STRATEJİK PLANI

Misyonumuz

Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu, Ülkemiz iş sektörlerindeki ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştiren, bunun için de temel kavramların yanında bilgiye ulaşım yollarını  veren, ayrıca kaliteli eğitim için destekleyici koşulları yerine getiren bir eğitim kurumu olmayı hedeflemiştir.

Vizyonumuz

Günümüz iş dünyasında en çok gereksinim duyulan meslek elemanlarının yetiştirilmesine yönelik mevcut ve açılması planlanan programlarla, uluslararası mesleki standartlara uygun eğitim veren, alanında en çok tercih edilen, bireylere bilgi yanında üniversite eğitiminin görgüsünü de aşılamayı amaç edinmesi açısından sosyal, benzer misyona sahip kurumlardan öne çıkma hedefiyle rekabetçi, kurumsallaşmış katılımcı yönetim anlayışı ve öğrenci-çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutma arzusuyla aynı zamanda demokratik, tüm bunların Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesinde hassas olma yönüyle de çağdaş bir kurum olmak Bozdoğan Meslek Yüksekokulunun vazgeçilmezleridir.

 Değerlerimiz

Çağdaşlık

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık

Adalet

Şeffaflık

Kişisel dürüstlük

Akademik dürüstlük

Toplumsal sorumluluk

İnsan haklarına saygı

Etik değerlere bağlılık

Paydaşlarımız

Mevcut Durumumuz

Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu 03.02.2006 tarihinde açılmış olup, 2006-2007 eğitim-öğretime başlayacaktır. Yüksekokul, İktisadi ve İdari Programlar ile Teknik Programlar olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. İktisadi ve İdari Programlar bölümü içerisinde Pazarlama (Satış Yönetimi Dalı ve Reklamcılık Dalı), Teknik Programlar Bölümü içersinde Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı programı bulunmaktadır.

 Yüksekokul 7703-m2'lik arsa alanına sahip olup, kapalı alanlar 3134-m2 ‘dir. Bina 3 katlı olup, İdari blok ve derslikler olmak üzere 2 kısımdan oluşmuştur. İdari Blok 3. katında 376 m2 ‘lik bir konferans salonu 303 kişilik olarak dizayn edilmiştir.

 Eğitim Bloklarının 3 katında toplam 18 derslik ile farklı amaçlarla (okuma salonu, dinlenme salonu, bilgi işlem, laboratuvar, toplantı salonu vs) kullanabilecek 6 salon bulunmaktadır. Derslik olarak kullanılacak sınıflar, anfi tarzında düzenlenmektedir.

 Dersliklerin 3 adeti ile konferans salonunda sabit projeksiyon ve öğretim elemanı bilgisayarı bulunmaktadır. Yüksekokul binası içersindeki tüm elektronik donanım, kullanım ihtiyacına göre uzman kişiler tarafından projelendirilerek, seçilmiş ve kurulmuştur.

 Dersliklerden bir tanesi 25 öğrenci ve 1 öğretim elemanı bilgisayarı bulunan  laboratuvar halinde dizayn edilmiş olup, salonda toza karşı antistatik yer döşemesi kullanılmıştır. Tüm binada kablosuz internet erişimi mevcuttur.  Derslikler bloğunda ayrıca 1 adet toplantı salonu, 1 adet  kütüphane, 1 adet dinlenme salonu tefriş edilmiştir.

 İdari blokta 7 adet idari ve akademik çalışma ofisi bulunmakta olup hepsinin tefrişi yapılmıştır. Bu kısımda personel kullanımına yönelik 6 adet bilgisayar, güvenlik kamera kayıtlarını tutan bir bilgisayar ile 1 fotokopi, 1faks, 3 yazıcı, dijital santral ve santrale bağlı alarm sistemi bulunmaktadır. Yüksekokul binası gelişmiş alarm ve renkli güvenlik kamerası sistemi ile korunmaktadır.

 Mevcut durumda görevli bir akademik ve bir idari personel bulunmakta olup, Yüksekokul kadrosunun tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

GZFT Analizi

Güçlü Yanlarımız

        *      Yöre halkının desteği

*      Bozdoğan Belediyesinin Desteği

*      Bozdoğan Yükseköğretimi Geliştirme Derneğinin desteği

*      Yeni, sorunsuz, kullanışlı ve geniş Yüksekokul binası

*      Sınıf ve laboratuarlarda çağdaş bir eğitim vermek için yeterli elektronik altyapı

*      Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı

*      Öğrencilerin yararlanabilecekleri geniş spor ve dinlenme alanları

*      Üniversitemizde Yüksekokulda bulunan ön lisans programlarına uygun lisans eğitimi veren fakültelerin bulunması (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi)

*      Bu fakültelerden destek alınabilecek Öğretim Elemanlarının niteliğinin yüksek olması

Zayıf Yanlarımız

        *      İlçenin, İl Merkezine olan uzaklığı ve şehirlerarası transit yollar üzerinde bulunmaması

*      Ülke koşullarına bağlı olarak, bütçe ve personel sayısında kısıtlamalara gidilen bir dönemde kurulmuş olmamız.

*      İlçedeki kültürel-sosyal mekanların azlığı

*      Öğretim Üyesi düzeyinde tam zamanlı akademik personel sıkıntısı

Fırsatlar

        *      Eğitime yöre halkının aydın ve ilerici yaklaşımı

*      İlçede, Yüksekokul eğitimine özellikle uygulamalı alanlarda destek verebilecek, lisans mezunu serbest meslek sahiplerinin çok olması (Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Avukat, Mali Müşavir)

*      İleri tekniklerle yapılan hayvancılık ve yöreye has üretimlerin (iğne oyası, kıl çadırı) geliştirilmesi yada pazarlamasına yönelik yapılabilecek projelerin çeşitliliği

*      Ulusal öğrenci değişim projelerinin varlığı

*      Yeni programlar açılmasına ve öğrenci alınmasına elverişli geniş fiziki mekanlar

Tehditler

        *      Bütçe kısıtlamalarından kaynaklı ekonomik sıkıntılar

*      Kadro kısıtlamalarından kaynaklı akademik ve idari personel sıkıntısı

*      İl Merkezine uzak olmanın getireceği tam zamanlı akademik personel sıkıntısı

*      Merkez Kampus olanaklarından yeterince yararlanamamanın getireceği bilimsel, sosyal ve kültürel zorluklar

Stratejik Amaçlar

Yüksekokul fiziki olanakları ve öğretim elemanı sayısının elverdiği ölçüde öğrenci sayısı ile, kaliteden ödün vermeden farklı alanlarda genişlemek, bu aşamadaki temel amacımızdır. Bu büyüme, sadece kurum bazında bağımsız olarak gerçekleşemez. Gelişme İlçeyle uyum içinde olmalıdır. Nitelikli eğitim için gerekli olan yeterli sosyal alanların ve barınma olanaklarının da öğrenci sayısıyla paralellik göstermesi gereklidir.

Önümüzdeki 5 yıllık süreç içersinde, Yüksekokul fiziki şartlarını, tüm programların birinci ve ikinci öğretimleriyle tam kapasiteli kullanmayı planlarken, İlçenin bunu kaldırabilmesi için gerekli çevresel koşulların oluşmasında etkili olabilecek tüm kişi, kurum ve kuruluşları da harekete geçirmek bir başka zorunluluktur.

Kurulacak bir döner sermaye işletmesiyle, nitelikli uygulamalı bir eğitim yanında, araştırma, yöreye hizmet ve Yüksekokul bütçesine de katkıda bulunabilecek teşhis laboratuarlarının, uygulama çiftliğinin, açılacak programlara uygun üretim yapan tesislerin açılması ve işletilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle yerel üretimlere (iğne oyacılığı, kıl çadırı, hayvancılık) yönelik düşünülen geliştirme yada pazarlama projeleri, hem araştırma, hem uygulama hem de yöreye hizmet açısından önem taşımaktadır.

Stratejik Hedefler

 Her program için yeterli sayıda, tam zamanlı, ilçede ikamet eden, alanında lisansüstü eğitim düzeyine sahip, akademik kariyer basamaklarında yükselebilecek, araştırmacı öğretim elemanlarının sağlanması.

İdari konulara ilgi duyan, öğrenci ile iyi diyalog kurabilen, öğrenci çalışan memnuniyetini üst düzeyde tutabilecek akademik yöneticilerin belirlenerek, Yüksekokulda görev yapmalarının sağlanması.

2007-2008 eğitim öğretim yılında Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Pazarlama Programının ikinci öğretimlerinin açılması. Bu iki programdaki öğrenci sayısının 2007-2008 yılı için 240, 2008-2009 eğitim öğretim yılında 320 olması.

2007-2008 eğitim öğretim yılı için bir iktisadi ve idari programın daha açılarak 50 öğrenci alınması. Bu programın 2008 ve 2009 eğitim öğretim yılında ikinci öğretiminin de açılarak, öğrenci sayısının toplam 150 olması.

 2008-2009 eğitim öğretim yılında öğrenci almak üzere bir Teknik Programın açılması, takip eden yıl ikinci öğretiminin açılması ve toplam 90 öğrenci bulunması.

 2010-2011 eğitim öğretim yılında toplam 2 Teknik, 2 İktisadi ve İdari Program ve ikinci öğretimleriyle 640 öğrenci sayısına ulaşılması.

 Mevcut ve açılması hedeflenen programlarla ilgili sektör içersinde uygulama alanları saptamak, bağlantısını kurmak, organizasyonunu sağlamak.

 Teknik programlarda ders verecek öğretim elemanlarının önerisi doğrultusunda laboratuarlar kurmak.

 Yeterli akademik ve idari kadro sağlanabilmesi halinde bir uygulama çiftliği kurmak.

 Ulusal öğrenci değişim programını başlatmak.

 İnsan Kaynakları Planlaması ve Performans Ölçümü

Ölçme Yöntemlerinin Belirlenmesi

Performans Göstergeleri (akademik, öğrenci, hizmet sunumu)

Performans Yönetimi

Hizmeti takip ve değerlendirme