ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

6. SINIF PROGRAM REHBERİ

602 Altıncı Sınıfta Rotasyon Tarihleri

603 Altıncı Sınıfta Rotasyon Grupları   (17/04/2014 16:00 itibariyle tekrar güncellenmiştir) Sağlık nedenleri dışında grup değişikliği kabul edilmemektedir.

Acil Tıp İntörn Rotasyon Grupları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İntörn Rotasyon Grupları

İç Hastalıkları İntörn Rotasyon Grupları

Genel Cerrahi İntörn Rotasyon Grupları

Kadın Hastalıkları ve Doğum İntörn Rotasyon Grupları

Kırsal Hekimlik İntörn Rotasyon Grupları

Psikiyatri İntörn Rotasyon Grupları

605 Acil Tıp İntörnlük Stajı Kılavuzu

606 Acil Tıp İntörnlük Stajı Uygulama Defteri

607 Acil Tıp İntörnlük Stajı Yapılandırılmış Programı

604 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İntörnlük Stajı Yapılandırılmış Programı

608 Kırsal Hekimlik İntörnlük Stajı Kılavuzu

609 Kırsal Hekimlik İntörnlük Stajı İntörn Dosyası

610 Kırsal Hekimlik İntörnlük Stajı Haftalık Programı

611 Psikiyatri İntörnlük Stajı Kılavuzu

612 Psikiyatri İntörnlük Stajı Yetkinlik Değerlendirme Formu

613 Kadın Doğum İntörnlük Stajı Yapılandırılmış Programı

614 İç Hastalıkları İntörn Eğitim Programı