ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAM REHBERİ

 

301 Üçüncü Sınıfta Ders Sayıları ve AKTS Kredileri

302 Üçüncü Sınıfta Rotasyon Tarihleri

303 Üçüncü Sınıfta Rotasyon Grupları  29/03/2013 tarihinde güncellenmiştir.

304 Kliniğe Giriş Staj Kurulunda Not Payları1

305 Kliniğe Giriş Staj Kurulunda Hedefler

306 Kliniğe Giriş Staj Kurulunda Haftalık Ders Programları   (13.09.2012 tarihinde güncellenmiştir)

307 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda Klinik Staj Tarihleri

308 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

309 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefler

310 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

311 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları  24/12/2012 tarihinde güncellenmiştir.

312 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları  15/03/2013 tarihinde güncellenmiştir.

313 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları  03/06/2013 tarihinde güncellenmiştir.

314 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda Klinik Staj  Tarihleri

315 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

316 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefler

Genel Cerrahi Staj Uygulama Karnesi

317 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

 318 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları  19/11/2012 tarihinde güncellenmiştir.

319 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları  25/02/2013 tarihinde güncellenmiştir.

320 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları  30/04/2013 tarihinde güncellenmiştir.

321 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda Klinik Staj Tarihleri

322 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

323 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefleri

324 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

 325 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları (26.11.2012 Tarihinde Güncellenmiştir)

326 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları  (15.03.2013 tarihinde güncellenmiştir.)

327 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları  (03.06.2013 tarihinde güncellenmiştir.)