ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

DÖRDÜNCÜ SINIF PROGRAM REHBERİ

401 Dördüncü Sınıfta Ders Sayıları ve AKTS Kredileri

402 Dördüncü Sınıf Rotasyon Tarihleri

403 Dördüncü Sınıf Rotasyon Grupları 28.03.2012 tarihinde güncellenmiştir.

404 Toplum Hekimliği Staj Kurulunda Hedefler

405 Toplum Hekimliği Staj Kurulunda Not Payları

406 Toplum Hekimliği Staj Kurulunda Haftalık Ders Programları 

407 Genitoüriner Hastalıkları Staj Kurulunda Klinik Staj Tarihleri

408 Genitoüriner Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

409 Genitoüriner Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefler

410 Genitoüriner Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

411 Genitoüriner Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları 

412 Genitoüriner Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları 13 02.2012 tarihinde güncellenmiştir

413 Genitoüriner Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları 24.05.2012 tarihinde güncellenmiştir

414 Doğum Endokrin Sistemi Hastalıkları Staj Kurulunda Klinik Staj  Tarihleri

415 Doğum Endokrin Sistemi Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

416 Doğum Endokrin Sistemi Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefler

417 Doğum Endokrin Sistemi  Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

418 Doğum Endokrin Sistemi Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları 

419 Doğum Endokrin Sistemi Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları  12 03 2012 tarihinde güncellenmiştir

420 Doğum Endokrin Sistemi Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları 25 05 2012 tarihinde güncellenmiştir

421 Nöropsikiyatrik Hastalıkları Staj Kurulunda Klinik Staj Tarihleri

422 Nöropsikiyatrik  Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

423 Nöropsikiyatrik Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefleri

424 Nöropsikiyatrik Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

425 Nöropsikiyatrik Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları  25 11 2011 tarihinde güncellenmiştir

426 Nöropsikiyatrik  Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları 06 03 2012 tarihinde güncellenmiştir

427 Nöropsikiyatrik Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları 03 06 2012 tarihinde güncellenmiştir