ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAM REHBERİ

301 Üçüncü Sınıfta Ders Sayıları ve AKTS Kredileri

302 Üçüncü Sınıfta Rotasyon Tarihleri

303 Üçüncü Sınıfta Rotasyon Grupları 28.03.2012 tarihinde güncellenmiştir.

304 Kliniğe Giriş Staj Kurulunda Not Payları

305 Kliniğe Giriş Staj Kurulunda Hedefler

306 Kliniğe Giriş Staj Kurulunda Haftalık Ders Programları 19.09.2011 tarihinde güncellenmiştir.

307 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda Klinik Staj Tarihleri

308 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

309 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefler

310 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

311 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları 

312 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları 29 02 2012 tarihinde güncellenmiştir

313 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları  24 05 2012 tarihinde güncellenmiştir

314 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda Klinik Staj  Tarihleri

315 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

316 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefler

Genel Cerrahi Staj Uygulama Karnesi

317 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

 318 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları 31 10 2011 tarihinde güncellenmiştir

 319 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları 30 01 2012 tarihinde güncellenmiştir

320 Gastrointestinal Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları 24 04 2012 tarihinde güncellenmiştir

321 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda Klinik Staj Tarihleri

322 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

323 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefleri

324 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

 325 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları 08 12 2011 tarihinde güncellenmiştir

 326 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları 06 03 2012 tarihinde güncellenmiştir

327 Kan Lenf İmmun Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları 06 06 2012 tarihinde güncellenmiştir