ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

GENEL BİLGİLER

DUYURULAR
G00 Derslikler
G03 Dekan Mesajı
G04 Fakülte Üst Yönetimi 
G05 Yönetim Kurulu 
G06 Fakülte Kurulu 
G07 Tıp Eğitimi Birimi (TEB)
G08 Tıp Eğitimi Koordinasyon Kurulu (TEKOK)
G09 Sınıf Koordinatörleri
G10 Ders Kurulu Başkanları ve Yardımcıları
G11 Staj Kurulu Başkanları ve Yardımcıları:
G12 Disiplin Yönetmeliği
G13 Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
G14 Staj Uygulama İlkeleri